Politie aansprakelijk voor overlijdens- en letselschade schietpartij Alphen aan den Rijn

Hof Den Haag: Politie aansprakelijk voor overlijdens- en letselschade als gevolg van schietpartij Alphen aan den Rijn.  Gerechtshof Den Haag 27 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:541.

De politie is aansprakelijk voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij de schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de aansprakelijkheid van de politie voor deze schietpartij die plaatsvond op zaterdag 9 april 2011.

Tristan van der V. heeft op die bewuste dag in het winkelcentrum met vuurwapens op mensen geschoten. Daarbij zijn 6 doden en 16 gewonden gevallen. Van der V. heeft daarna zichzelf gedood. Slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers, ooggetuigen en winkeliers van wie eigendommen zijn beschadigd bij de schietpartij hebben een zaak aangespannen tegen de politie. Zij verwijten de politie dat die in 2008 ten onrechte aan Van der V. een wapenwetvergunning heeft verleend.

De rechtbank Den Haag heeft in eerste aanleg de vorderingen afgewezen. De rechtbank vond wel dat de politie onzorgvuldig heeft gehandeld bij het afgeven van die vergunning. Maar de rechtbank vond ook dat de norm dat de politie zorgvuldig moet zijn bij het nemen van zo’n besluit niet de bedoeling heeft om te beschermen tegen de schade die de aanklagers hebben geleden.

Het Haagse hof denkt daar anders over. De norm dat een vergunning moet worden geweigerd bij vrees voor misbruik, is juist bedoeld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van zulk misbruik. Het ligt voor de hand dat bij zo’n misbruik doden of gewonden vallen. Het hof vindt dus dat de politie wel aansprakelijk is. Omdat de schade niet rechtstreeks is veroorzaakt door de vergunningverlening, beperkt het hof de schadevergoedingsplicht tot letselschade en overlijdensschade.

BRON:  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:541