aansprakelijkheid bij huidkanker door buiten werken

De zomer is in aantocht, dus er kan weer heerlijk in de zon worden gewerkt. Maar pas op: huidkanker ligt op de loer. Zelf kunt u de nodige maatregelen treffen, maar wist u dat huidkanker een voor letselschade erkende beroepsziekte is? Uw werkgever moet er dus alles aan doen om de schadelijke gevolgen voor u te beperken.

Op 21 mei was het de jaarlijkse huidkankerdag. Een dag in het teken van de keerzijde van de zon. Want de zon heeft naast de vele positieve effecten (biologische klok, je humeur en je botten) ook een aantal negatieve effecten (verbranding, zonnesteek en huidkanker). Huidkanker komt steeds vaker voor. De afgelopen tien jaar is het aantal gevallen van huidkanker gestegen van 15.000 naar 50.000 per jaar. Inmiddels is het de tweede meest voorkomende kanker. Vooral onder 60-plussers is het sterftecijfer gestegen. Door hun leeftijd zijn zij langer blootgesteld aan de schadelijke UV-stralen. Bovendien waren er in hun jeugd geen voorlichtingscampagnes over de gevaren van zonlicht

Zonbescherming essentieel

Goede zonbescherming is ontzettend belangrijk, stelt ook het KWF op haar website. Dat kan door zonnebrandcrème te gebruiken, zonwerende kleding te dragen en door op bepaalde tijden de zon te mijden. Dit is voor buitenwerkers, mensen met risicovolle beroepen als het om blootstelling aan de zon gaat, nóg belangrijker. Dus niet alleen smeren op voor de hand liggende momenten, zoals op het strand, maar ook als je aan het werk bent in de buitenlucht op een zonnige dag. Ook werkgevers moeten er alles aan doen om te zorgen dat hun werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan schadelijke UV-stralen.

Risico’s bij werken in de zon

Als werknemer met buitenwerk heeft u een 4 tot 5 maal grotere kans op huidkanker. Het is praktisch ondoenlijk van de werkgever te vragen dat hij van zorgen voor een UV-vrije werkplek. Kan hij nam wel aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van huidkanker? Werkgevers hebben wel een wettelijke (zorg)plicht en huidkanker is een erkende beroepsziekte en dus een risico waarvoor de werkgever de nodige maatregelen moet nemen om bescherming te bieden. Met de juiste maatregelen kan het risico op verbranding  of zelfs huidkanker worden beperkt.

Maatregelen bij buitenwerk

De werkgever kan volgens de ARBO de volgende maatregelen nemen: Hij kan een aangepaste werkplanning maken, zodat buitenwerk in de zon tussen 11:00 en 15:00 uur wordt vermeden. Hij kan de werkplek afschermen, door het laten aanbrengen van dekzeilen of andere schermen boven de plek waar gewerkt wordt. Hij kan beschermingsmiddelen ter beschikking stellen met heldere gebruiksinstructies ten aanzien van UV-werende kleding, nekflap aan de helm/pet, oogbescherming, anti-zonnebrandmiddelen en dergelijke. Hij kan voorlichting geven en zijn werknemers informeren via internet, posters, meetings en dergelijke over de vuistregels voor veilig werken in de open lucht. Ook dient hij er op toe te zien dat de beschermende maatregelen ook door zijn werknemers worden aangewend, voor hun eigen veiligheid en gezondheid!

Aansprakelijkheid bij huidkanker

Als u door buitenwerken huidkanker hebt gekregen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor deze vorm van beroepsziekte. Wanneer uw werkgever erkent dat de huidkanker veroorzaakt is door uw werkplek, dan zal uw werkgever of zijn verzekeringsmaatschappij alle materiële en immateriële schade als gevolg van huidkanker aan u vergoeden. Een beroepsziekte valt namelijk onder de volledige aansprakelijkheid van een bedrijfsongeval. Niet alleen de schade die u opliep zal worden uitgekeerd, ook juridische kosten. Wanneer u door huidkanker arbeidsongeschikt raakt, kunt u ook aanspraak maken op extra hulp in de huishouding, verminderd pensioen, smartengeld voor al uw geleden immateriële schade en ziektekosten die u zelf moet betalen omdat uw ziektekosten verzekering deze niet dekt. Bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever voor huidkanker als letselschade, doet u er goed aan dit in handen te leggen van een erkend letselschadespecialist. Deze kan uw zaak namens u behartigen en een optimale schadevergoeding voor u regelen met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever.

Bron: Letselschade.nl