Vergoeding voor slachtoffers schildersziekte

Slachtoffers van de zogenoemde schildersziekte (OPS) kunnen bij de overheid aankloppen voor een financiële tegemoetkoming. Het kabinet is van plan om een eenmalig bedrag van ongeveer 20.000 euro per persoon beschikbaar te stellen. De ministerraad moet dit nog officieel vaststellen.

Het kabinet zei eerder nog dat de circa 350 geregistreerde slachtoffers om wie het gaat, bij hun werkgevers moesten aankloppen voor een schadevergoeding. Maar de branche wilde niet betalen: ze bleken moeilijk vindbaar of gaven niet thuis. Daarom verklaarde in december vorig jaar een meerderheid van de Tweede Kamer, op initiatief van VVD-kamerlid Thierry Aartsen, dat er dan maar (bij hoge uitzondering) een compensatie vanuit het Rijk moest komen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken zegde toe aan de oproep van de Kamer te zullen voldoen. Het kabinet wil daar nu gehoor aan geven.

Beroepsziekte

Wie lijdt aan het zogeheten Organo Psycho Syndroom (OPS), meer bekend als de schildersziekte, kan heftige klachten hebben. Door het langdurig inademen van vluchtige oplosmiddelen is het centrale zenuwstelsel aangetast. Het komt veel voor onder schilders, maar ook drukkers, stoffeerders en autospuiters zijn er het slachtoffer van. Ze lijden aan deze slopende beroepsziekte die onder meer geheugenverlies, hoofdpijn, depressies en zelfs karakterveranderingen kan veroorzaken. Zie voor meer informatie over OPS de website van de Stichting OPS.

Momenteel zijn er ongeveer 350 slachtoffers van OPS geregistreerd. Omdat deze ziekte in de meeste gevallen een relatie heeft met het beroep van de slachtoffers, moeten mensen die vermoeden dat ze ook de schildersziekte hebben, daarvoor via hun bedrijfs-/ARBO-arts, huisarts of specialist middels een verwijsbrief een onderzoek aanvragen bij het Solvent Team in Amsterdam. Helaas openbaart de ziekte zich langzaam en is het vaststellen van de diagnose OPS vaak moeilijk. Meer informatie over het aanvragen van zo’n onderzoek kunt u vinden op de website van de Stichting OPS. Ook de Hersenstichting geeft informatie over OPS omdat deze ziekte in feite een hersenaandoening is die vergeleken kan worden met dementie.

BRON: Telegraaf.nl


Zie voor meer informatie ook onze eigen pagina over Organisch Psycho Syndroom.