Gisteren berichtten diverse media dat Defensie tot dusver een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro heeft uitgekeerd aan 136 slachtoffers van het kankerverwekkende chroom-6 verf. Deze compensatieregeling kwam er in juni na een uitgebreid onderzoek van het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij de krijgsmacht.

Uit het rapport van het RIVM bleek dat het ministerie al decennia op de hoogte was van de schadelijke effecten van deze verf, zonder de medewerkers in te lichten. Staatssecretaris Barbara Visser bood bij de presentatie van het rapport haar excuses aan en kwam met een schaderegeling.
Los van deze regeling kunnen slachtoffers ook nog letselschadeclaims indienen bij Defensie. Daarvan zijn er inmiddels 460 zaken ingediend. Volgens het ministerie is geld geen issue in deze kwestie.

Voordat het RIVM-onderzoek klaar was, kwam Defensie al met een coulanceregeling voor slachtoffers van chroom-6. Meer dan 350 (ex-)werknemers hebben op basis van deze regeling een vergoeding gekregen. Zij ontvingen maximaal 15.000 euro. In totaal is tot op heden ruim 2½ miljoen euro uitgekeerd.
Maar lang niet alle slachtoffers kregen of krijgen een schadevergoeding. Alleen diegenen die lijden aan één van de ziektes en aandoeningen die zijn geselecteerd door het RIVM.

De kamerfracties van SP en GroenLinks vinden deze schadevergoeding dan ook te beperkt en ze pleiten voor uitbreiding van de schaderegeling. Het ministerie moet zijn verantwoordelijkheid nemen, nu het willens en wetens zijn zorgtaak jegens defensiepersoneel jarenlang heeft verwaarloosd. Volgens de SP moet er een aanvullend fonds komen. GroenLinks vindt dat er meer onderzoek moet komen naar de aandoeningen die nu niet onder de schaderegeling vallen, aldus RTL-Nieuws. Vanmiddag behandelt de Tweede Kamer de chroom-6 kwestie in de Commissie voor Defensie met de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser.

Het TV-programma Nieuwsuur wist gisteravond nog te melden dat verffabrikant AkzoNobel in 2012 Defensie al heeft gewezen op het bestaan van een chroomvrije verf, die gebruikt zou kunnen worden in plaats van de roestwerende verf die chroom-6 bevat. In België en Noorwegen worden vliegtuigen al met chroomvrije verf behandeld. Onlangs zei de plaatsvervangend commandant van de luchtmacht nog voor Nieuwsuur, dat het personeel geen enkel gevaar loopt wanneer ze werken met chroom-6 houdende verf: “Onze mensen werken nu veilig. Waar dat niet zo was, zijn de werkzaamheden stilgelegd. We hebben alles in place om chroom-6-verf goed te gebruiken en veilig.”

In elk geval twee personen zullen de beraadslagingen in de Tweede Kamer nauwgezet volgen, aldus dagblad Tubantia. De een -Theo Even- als gewezen sergeant-majoor van de Koninklijke Luchtmacht én slachtoffer van het werken met chroom-6, en de ander -Yme Drost- als juridisch adviseur en vertegenwoordiger van slachtoffers en nabestaanden.
Wat Theo Even uit De Lutte betreft zal de Kamer het ministerie van Defensie moeten opdragen om, naast echte excuses te maken aan de slachtoffers, ook met een ruimhartiger schadevergoeding over de brug te komen. Yme Drost rekent op een ‘goede, ruimhartige en zorgvuldige vergoeding’ voor allen die bij Defensie zijn blootgesteld aan chroom-6: “Het is kul dat individueel moet worden bepaald in welke mate iemand aan chroom-6 is blootgesteld. Dan kunnen we wachten tot 2020.”

BRON: Telegraaf, Nieuwsuur, RTL-Nieuws, Tubantia.


Kijk voor meer informatie over chroom-6 op onze Informatiepagina Chroom-6 en/of ons Dossier Chroom-6.