Slachtoffers chroom-6 eisen extra schadevergoeding

Een groep van 33 mensen die tussen 2004 en 2012 in aanraking kwamen met chroom-6 bij het schuren van treinen, eisen een extra schadevergoeding van 8.000 euro van NedTrain. Ze kregen al 7.000 euro van de gemeente Tilburg, maar dat vinden ze niet genoeg, aldus hun advocaat.

“Zie het als een soort aanvullende straf of boete”, zegt advocaat Rob Bedaux tegen Omroep Brabant. Volgens de advocaat is het ook een signaal aan NedTrain dat hun handelen niet getolereerd wordt. Het bedrijf wist volgens Bedaux dat chroom-6 mogelijk schadelijk was, maar informeerde de werknemers niet.

De slachtoffers stellen in een gezamenlijke claim onder meer dat NedTrain niet als een goede werkgever heeft gehandeld en dat werkruimtes niet in orde waren. De rechtszaak hierover dient volgende week. “Gezien de ernst van de blootstelling en de normschendingen is 7.000 euro te weinig. In dit bedrag is geen vergoeding opgenomen voor de integriteitsschending en de gezondheidsschade. Chroom-6 beïnvloedt na geringe blootstelling ook het DNA”, staat in de dagvaarding.

Ziek door chroom-6

Ruim achthonderd bijstandsgerechtigden knapten tussen 2004 en 2012 in een werkplaats in Tilburg oude NS-treinen op in het kader van een re-integratietraject. De treinen waren bedoeld voor het Spoorwegmuseum. In de verf bleek chroom-6 te zitten. Tientallen mensen die aan de treinen werkten, werden later ziek.

Een onderzoekscommissie concludeerde begin dit jaar dat bij NedTrain bekend was dat er mogelijk met schadelijke stoffen gewerkt werd, maar dat werknemers hier niet over werden ingelicht. De commissie concludeerde dat de gemeente Tilburg, het Spoorwegmuseum en NS-dochter NedTrain nalatig zijn geweest en daarmee verantwoordelijk zijn voor ontstane gezondheidsschade.

De gemeente Tilburg bood excuses aan en stelde per persoon 7.000 euro beschikbaar. Dat bedrag wordt door de gemeente en de NS gedeeld. Mensen die ziek zijn geworden krijgen daar nog een bedrag bovenop. De slachtoffers zeiden toen al direct dat het bedrag te laag was.

Sommige slachtoffers spraken tegen Omroep Brabant over schadevergoedingen van 20.000 tot 40.000 euro. Volgens Bedaux staat de vordering bij de huidige rechtszaak los van eventuele werkelijk geleden gezondheidsschade voor individuele personen.

BRON: NOS.nl en OmroepBrabant.nl