Update van Defensie over chroom-6

Vorige week heeft het ministerie van Defensie een drietal documenten naar de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van vragen die vanuit de Kamer aan de minister waren gesteld. Daarnaast ontving de Kamer een informatieve brief over chroom 6 in het vastgoedbestand van Defensie.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW) informeerden op 5 september 2018 de Tweede Kamer over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6.
In de afgelopen periode was er al veel aandacht voor chroom-6 op materieel bij Defensie. Uit recent onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat het kankerverwekkende chroom-6 frequent is toegepast op het vastgoedbestand van Defensie. Uit onderzoek is bekend dat chroom-6 ook op ander vastgoed voorkomt, aangezien het in het verleden veel is toegepast in roestwerende verf. In deze brief wordt besproken hoe de veiligheid van consumenten en werknemers gewaarborgd kan worden en hoe de Rijksoverheid als werkgever en opdrachtgever omgaat met gevaarlijke stoffen. De volledige tekst van deze brief kunt u hieronder als pdf-bestand openen of downloaden.

Kamerbrief over Chroom-6 op materialen

Op 6 september 2018 ontving de Tweede Kamer per brief antwoord van het Ministerie van Defensie op een drietal kamervragen.
In de eerste brief ging staatssecretaris Visser in op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht dat er chroom-6 verf aangetroffen was op speedboten Koninklijke Marine. In de tweede brief gaf ze antwoord op de aanvullende vragen van Kerstens over de blootstelling aan chroom-6 bij de Koninklijke Marine.
De derde brief bevatte antwoorden van de staatssecretaris op de lijst met feitelijke vragen over de beleidsreactie op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. De volledige tekst van deze brieven kunt u hieronder als pdf-bestand openen of downloaden.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘chroom-6 verf aangetroffen op speedboten Koninklijke Marine’

Beantwoording Kamervragen over blootstelling aan chroom-6 bij de Koninklijke Marine

Beantwoording Kamervragen over de beleidsreactie op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie

BRON: website Rijksoverheid


Kijk voor meer informatie over chroom-6 op onze Informatiepagina Chroom-6 en/of ons Dossier Chroom-6.