Verzekeraars die schadeclaims uitkeren aan verkeersslachtoffers schakelen te snel privédetectives of recherchebureaus in voor fraudeonderzoeken. Tot die conclusie kwamen meerdere deskundigen gisteravond in de uitzending van het KRO-NCRV-programma De Monitor.

Vooral whiplashpatiënten krijgen te snel een particulier recherchebureau achter zich aan, omdat ze foto’s op social media plaatsen waarop ze ‘verdachte activiteiten’ ondernemen, zoals sport. Zulke foto’s kunnen volgens verzekeraars bewijs van fraude zijn. Tijdens een fraude-onderzoek zoekt de verzekeraar naar bewijs dat aantoont dat het slachtoffer de klachten overdrijft of simuleert. Dat vooral whiplashpatiënten hiermee te maken krijgen, komt omdat hun letsel niet medisch aantoonbaar is en er daardoor eerder aan de ernst van hun klachten wordt getwijfeld.

Deskundigen en advocaten wijzen De Monitor op het risico van tunnelvisie bij de verzekeraars. Door een foutieve interpretatie van foto’s en informatie op bijvoorbeeld Facebook kan een slachtoffer ten onrechte worden gezien als fraudeur. En zeker als de verzekeraar verzuimt een slachtoffer uitleg te vragen over de achtergrond van de foto’s. Eigenlijk zouden de verzekeraars eerst contact moeten zoeken met een slachtoffer alvorens ze een privédetective in de arm nemen. Zo’n persoonlijk onderzoek vormt een ernstige inbreuk op de privacy van het slachtoffer en kan bovendien verregaande financiële gevolgen hebben. Aldus jurist Arnold Roosendaal tijdens de uitzending.

Reactie van de minister

De Monitor heeft bij haar onderzoek naar de rol van de verzekeraar die jaagt op mogelijk frauderende letselschadeslachtoffers ook gevraagd aan de minister om een reactie. Kan en moet er iets gebeuren om te voorkomen, dat verzekeraars te snel particuliere recherchebureaus en detectives inschakelen bij vermoedens van fraude? Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie gaf hierop de volgende reactie:

• Het is van groot belang dat fraude met verzekeringen door de verzekeraars effectief wordt aangepakt. Daarbij hebben verzekeraars de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van particuliere recherchebureaus.
• De verzekeraars dragen daarin een eigen verantwoordelijkheid; zij bepalen of een persoonlijk onderzoek moet worden ingesteld en de wijze waarop dat gebeurt, onder andere of de inzet van particuliere recherchebureaus aan de orde is.
• Het is daarom aan hen om de afweging te maken of een toetsingskader moet worden ontwikkeld.
• Particuliere recherchebureaus moeten over een vergunning beschikken op grond van Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Natuurlijk moeten particuliere recherchebureaus zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden houden aan de voorwaarden van hun vergunning, net als andere wet- en regelgeving die van toepassing is.

De minister vindt dus dat verzekeraars zelf aan zet zijn.