Wanneer duidelijkheid voor ex-medewerkers tROM inzake chroom-6

Maandag 4 juni 2018 werd na vier jaar wachten de rapportage van het onderzoek naar chroom-6 bij het Ministerie van Defensie gepubliceerd. Deze rapportage gaat over een onderzoek dat tussen 2014 en 2018 in opdracht van de minister van Defensie is uitgevoerd naar gezondheidsrisico’s door blootstelling van Defensiepersoneel aan chroom 6.

In Tilburg – waar van 2004 tot medio 2012 mensen eveneens in aanraking zijn geweest met chroom-6 tijdens werkzaamheden bij tROM – werd hier reikhalzend naar uitgekeken. In deze periode werden mensen met een bijstandsuitkering ingezet bij NedTrain, werkplaats tROM om oude treinen de schuren en restaureren in het kader van het opdoen van werkervaring.

Defensiepersoneel liep op een aantal locaties misschien gezondheidsrisico’s door het werken met chroom-6. Daarom liet het ministerie van Defensie een onafhankelijk onderzoek doen door het RIVM. De werksituatie bij Defensie was anders dan bij tROM. Toch laat dit Defensieonderzoek zien welke gezondheidsrisico’s het personeel liep tijdens het werken met chroom-6. En de onderzoeken bij Defensie en tROM worden allebei door het RIVM gedaan.

Situatie in Tilburg

Nu het rapport er eindelijk is, zal RIVM het onderzoek in Tilburg (weer) oppakken en een analyse maken. De vragen die moeten worden beantwoord voor Tilburg zijn: hoe lang en hoe intensief kunnen mensen met chroom-6 hebben gewerkt en welke gevolgen heeft dit precies voor de gezondheid bij mensen.

De onafhankelijke commissie die voor Tilburg in het leven is geroepen en die onderzoek laat doen, heeft nu nog tot na de zomer van 2018 nodig. Het onderzoek zal heel grondig en heel zorgvuldig moeten worden uitgevoerd, waarbij alles tot op de bodem moet worden uitgezocht. Moeilijkheden hierbij zijn, dat niet alle treinen nog bestaan waar destijds aan is gewerkt en dat ook de ruimte niet meer intact is om onderzoek te kunnen doen. tROM zat in de Houtloods, wat deels is afgebroken en deels is verbouwd tot restaurant, zodat er geen sporen van de oude werkplaats meer te vinden zijn.

Informatieavonden

De moeilijkheid hierbij is enerzijds dat chroom-6 niet in het lichaam blijft en daarom niet aan te tonen is. (Anders dan bijvoorbeeld bij asbest, waarbij astbestdeeltjes in het lichaam aanwezig blijven, zodat kan worden aangetoond wanneer iemand kanker heeft gekregen van asbest). Anderzijds is Chroom-6 een stof die veel toepassingen kent. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de verfindustrie en bij de verwerking van leer. Hierdoor is het moeilijker te bewijzen of iemand een Chroom-6-ziekte heeft opgelopen door het werk bij tROM.

Om alle betrokkenen bij tROM, chroom-6 en hun naasten te informeren en vragen te beantwoorden, organiseert de gemeente Tilburg twee informatieavonden, waarbij iedereen vrij mag inlopen. Vertegenwoordigers van de onafhankelijke commissie (CTC6), onderzoeksinstituut RIVM, IKA-Ned, CAOP en de gemeente Tilburg zijn hierbij aanwezig en aanspreekbaar. Deze kleinschalige bijeenkomsten staan gepland voor 13 en 20 juni.
Zie voor alle informatie over de chroom-6 affaire bij tROM de website van de gemeente Tilburg: www.tilburg.nl/nieuwsarchief-chroom-6.

BRON:  Tilburgers.nl


Het RIVM legt in een video uit wat de verschillen zijn tussen het Defensieonderzoek en het onderzoek over tROM. U vindt deze video op de website van de onafhankelijke commissie (CTC6).