Veel mensen die in of nabij het Groningerveld, waar het gas uit de grond is en wordt gehaald, wonen/hebben gewoond, hebben last van psychische problemen. Bijvoorbeeld een post-traumatische stress stoornis (PTSS). Maar ook andere psychische klachten zijn mogelijk.

Ondervindt u psychische klachten ten gevolge van de aardbevingen in Groningen door de gaswinning? Dan hebt u mogelijk recht op vergoeding van uw letselschade.

Psychische of lichamelijke klachten?

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moeten uw psychische klachten wel psychiatrisch te duiden zijn. Ook moet vaststaan dat uw klachten door de aardbevingen komen. Dat blijkt uit uitspraken van rechters.
Een dokter moet dus bij u hebben vastgesteld dat u:
1. een psychische aandoening heeft, die
2. te maken heeft met de aardbevingen door de gaswinning in het Groningerveld.

Maar u kunt door de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning natuurlijk ook lichamelijk letsel hebben opgelopen. Bijvoorbeeld letsel door vallend puin ten gevolge van een aardbeving. Ook dan helpt Drost Letselschade u graag verder!

Wilt u meer weten over letselschade?

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om bij letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op via telefoonnummer: 080 - 024 90300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring

Wie zijn aansprakelijk en waarom?

De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, heeft bepaald dat in ieder geval de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Energie Beheer Nederland (EBN) voor de schade aansprakelijk zijn. Zij zijn de exploitanten van het gas. Wel moet de aardbeving veroorzaakt zijn door de gaswinning en moet de schade daar het gevolg van zijn.

De Hoge Raad vindt ook dat de Nederlandse Staat vanaf 1 januari 2005 op de hoogte had moeten zijn van de reële kans op ernstige of wijdverbreide schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat ook de Staat aansprakelijk is. In een procedure die loopt bij de rechtbank Noord-Nederland moet de Staat nu bewijzen dat zij voldoende heeft gedaan om de schade door aardbevingen na 1 januari 2005 te beperken.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de aansprakelijkheid worden gebaseerd op artikel 6:177 BW en op art. 6:162 BW. Aansprakelijkheid op basis van artikel 6:177 BW is een risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat er aansprakelijkheid is zonder dat sprake hoeft te zijn van enige verwijtbaarheid van de aansprakelijke partij. Bij aansprakelijkheid voor schade op basis van artikel 6:162 BW moet er sprake zijn van een aan de aansprakelijke partijen toe te rekenen onrechtmatige daad (bijvoorbeeld door nalaten).

Welke schade kunt u verhalen?

U kunt schade verhalen die in verband staat met de aardbevingen door de gaswinning. Te denken valt aan smartengeld (een vergoeding voor pijn, leed en ongemak). Maar het kan ook gaan om verlies aan verdienvermogen (omdat u bijvoorbeeld niet meer kunt werken), of schade omdat u zelf niet meer het huishouden kunt doen en andere werkzaamheden in en om uw huis.

aardbevingsschade

Drost Letselschade: kosteloze hulp bij letselschade

Verder moet de aansprakelijke partij de kosten van uw belangenbehartiger van Drost Letselschade betalen. Deze belangenbehartiger stelt de aansprakelijkheid en de omvang van de schade vast. Op grond van de wet is de aansprakelijke partij verplicht ook de kosten van uw belangenbehartiger, als onderdeel van uw schade, te vergoeden. Als de aansprakelijkheid vast staat, kan Drost Letselschade slachtoffers met letselschade door de aardbevingen dus kosteloos helpen om hun letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Meer weten?

Heeft u als slachtoffer van de aardbevingen in Groningen nog vragen over schadevergoeding van uw letselschade? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande formulier. Gratis bellen kan ook via ons nummer: 0800 – 249 03 00