In Groningen komen aardbevingen voor door de gaswinning. Veel mensen die in of nabij het Groningenveld wonen of hebben gewoond, hebben letselschade door de aardbevingen in Groningen. Zo hebben ze last van psychische problemen. Dit kan bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn. Maar ook andere psychische klachten zijn mogelijk.

Als u psychische klachten heeft als gevolg van de aardbevingen in Groningen door de gaswinning dan heeft u misschien recht op vergoeding van uw letselschade.

Psychische of lichamelijke klachten?

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moeten uw psychische klachten wel psychiatrisch aantoonbaar zijn. Ook moet vaststaan dat uw klachten door de aardbevingen komen. Dat blijkt uit uitspraken van rechters.
Een dokter moet dus bij u hebben vastgesteld dat u:
1. een psychische aandoening heeft, die
2. te maken heeft met de aardbevingen door de gaswinning in het Groningenveld.

Maar u kunt door deze aardbevingen natuurlijk ook lichamelijk letsel hebben opgelopen. Bijvoorbeeld letsel door vallend puin als gevolg van een aardbeving. Ook dan helpt Drost Letselschade u graag verder!

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wie zijn aansprakelijk en waarom?

De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, heeft bepaald dat in ieder geval de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Energie Beheer Nederland (EBN) voor de schade aansprakelijk zijn. Zij zijn namelijk de exploitanten van het gas. Wel moet de aardbeving veroorzaakt zijn door de gaswinning en moet de schade daar het gevolg van zijn.

Ook vindt de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat vanaf 1 januari 2005 op de hoogte had moeten zijn van de reële kans op ernstige of wijdverbreide schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat ook de Staat aansprakelijk is. Er loopt nu een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland. Daarin moet de Staat bewijzen dat zij voldoende heeft gedaan om de schade door aardbevingen na 1 januari 2005 te beperken.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de aansprakelijkheid worden gebaseerd op artikel 6:177 BW en op art. 6:162 BW. Aansprakelijkheid op basis van artikel 6:177 BW is een risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat er aansprakelijkheid is zonder dat sprake hoeft te zijn van enige verwijtbaarheid van de aansprakelijke partij. Bij aansprakelijkheid voor schade op basis van artikel 6:162 BW moet er sprake zijn van een aan de aansprakelijke partijen toe te rekenen onrechtmatige daad (bijvoorbeeld door nalaten).

Welke schade kunt u verhalen?

Heeft u letselschade door de aardbevingen in Groningen? Dan kunt u de schade verhalen die in verband staat met de aardbevingen door de gaswinning. In de eerste plaats kan dit smartengeld zijn; een vergoeding voor pijn, leed en ongemak. In de tweede plaats kan het gaan om verlies aan verdienvermogen. Misschien omdat u niet meer kunt werken of schade omdat u zelf niet meer het huishouden en andere werkzaamheden in en om uw huis kunt doen.

Drost Letselschade: kosteloze hulp bij letselschade

De aansprakelijke partij moet de kosten van uw belangenbehartiger van Drost Letselschade betalen. Deze belangenbehartiger stelt de aansprakelijkheid en de omvang van de schade vast. Op grond van de wet is de aansprakelijke partij verplicht ook de kosten van uw belangenbehartiger, als onderdeel van uw schade, te vergoeden. Als de aansprakelijkheid vaststaat, kunnen wij slachtoffers met letselschade door de aardbevingen in Groningen dus kosteloos helpen om hun letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Meer weten?

Heeft u als slachtoffer van de aardbevingen in Groningen nog vragen over schadevergoeding van uw letselschade? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande formulier. Gratis bellen kan ook via ons gratis nummer 0800 – 249 03 00

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.