Immateriële schadevergoeding aardbevingen Groningen tot 5000 euro

Mensen die door de gaswinning in Groningen immateriële schade hebben opgelopen, kunnen per persoon een bedrag krijgen tussen 1500 en 5000 euro. En in enkele gevallen kan het bedrag hoger worden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat allerlei aspecten van de schade afhandelt, heeft de richtlijnen vastgesteld en minister Wiebes heeft die naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het was de bedoeling dat de vergoedingen vanaf november zouden worden uitbetaald, maar het IMG denkt nu aan het eerste kwartaal van 2021. Volgens het instituut komt dat onder meer doordat meer tijd nodig is om vragenlijsten digitaal te verwerken.
Wiebes spreekt van “een persoonsgerichte vergoedingssystematiek die zo veel mogelijk rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner en die tegelijkertijd laagdrempelig en eenvoudig is”. Volgens het IMG gaat het om schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed (smartengeld).

Wens van de Kamer

De Tweede Kamer vroeg het Kabinet onlangs te voorkomen dat de getroffen Groningers “in juridische procedures worden getrokken” als ze hun immateriële schade vergoed willen krijgen. Wiebes schrijft dat het IMG het de mensen niet al te lastig zal maken en dat dat in lijn is met de wens van de Kamer. Volgens de minister zijn de vergoedingen in overeenstemming met wat in Nederland gebruikelijk is en met eerdere uitspraken van rechters.

Afgelopen 25 augustus 2020 informeerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer per brief over de hoofdlijnen van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen bij immateriële schade. De inhoud van deze brief is ter inzage op de website van de Rijksoverheid.
En de richtlijnen van het IMG staan ook op hun website onder de titel: Regeling voor vergoeding immateriële schade op hoofdlijnen.

BRON: NOS.nl