Wat zijn de voordelen van een letselschade specialist?

Een letselschade specialist is iemand die zich heeft gespecialiseerd in de juridische afwikkeling van letselschadezaken. Een goede letselschade specialist zal enkel de belangen behartigen van het slachtoffer en ervoor zorgen dat het slachtoffer optimaal wordt gecompenseerd. Wanneer u te maken heeft met letselschade na een ongeval of ander voorval met letselschade tot gevolg, hebt u meest van tijd veel behoefte hebben aan een goede woordvoerder, die uw belangen behartigt bij de aansprakelijke partij. En niet alleen de communicatie met de tegenpartij neemt de letselschadespecialist van u over. Ook de aansprakelijkstelling, het berekenen van de vaak complexe schadevergoeding, het opvragen van medische informatie en/of expertises, kunt u aan deze specialist overlaten.

Nauwkeurig berekening letselschade is één van de specialist letselschade voordelen

De berekening van de hoogte van de door u te eisen schadevergoeding is één van de lastigste elementen in een letselschadezaak. Eén van de specialist letselschade voordelen is dan ook, dat de letselschadespecialist is opgeleid om nauwkeurig de hoogte van uw letselschade vast te stellen. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de materiële schade. Ook smartengeld voor alle immateriële schade die u geleden heeft, wordt berekend. Bij de vaststelling van de geleden immateriële schade spelen zaken als door het ongeval ontstane  psychische problemen, slapeloosheid, gevoelens van pijn, verdriet en woede, of verminderend levensgenot een rol. Het gaat derhalve om het mentale leed dat u is overkomen. Bij het vaststellen van de hoogte van uw letselschade speelt de letselschadespecialist een cruciale rol.

letsel

Met Drost Letselschade geniet u ook van het voordeel van een letselschade specialist

Schakel Drost Letselschade in voor de afwikkeling van uw letselschadezaak. Met een expert van Drost als uw belangenbehartiger geniet u optimaal van het voordeel van een letselschade specialist. Wij nemen u veel werk uit handen. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk, berekenen voor u de schadevergoeding en vertegenwoordigen u tijdens alle communicatie met de aansprakelijke partij en de verzekeraar. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. Dat komt omdat in de Nederlandse wet is bepaald, dat u recht hebt op een vergoeding van de aansprakelijke partij van de juridische kosten, die u als gevolg van het ongeval hebt gemaakt ter verkrijging van een vergoeding van uw schade. En dat is wel zo eerlijk. U hebt niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten?

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op