Auto-ongeluk

Misschien was het uw grootste angst. En nu is het u echt overkomen… U bent met uw auto het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. En naast schade aan uw auto, heeft u ook persoonlijk letsel opgelopen.

Was het auto-ongeluk niet uw schuld? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Letselschade – wat valt daaronder?

Een auto-ongeluk gehad? Dan mag u van geluk spreken als u er met alleen schade aan uw voertuig vanaf komt. Helaas lopen slachtoffers van een verkeersongeval ook geregeld persoonlijk letsel op. Hiervoor komen ze vaak bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht.

Bij een licht auto-ongeluk zijn de meest voorkomende klachten pijn aan het hoofd, de nek, de schouders en de rug. Bij zwaardere ongevallen komen vaak ook gebroken ledematen, uit- en inwendige verwondingen, hersenletsel en ander gecompliceerd letsel voor. Daarnaast is het niet vreemd als er ook psychische klachten komen na een auto-ongeval. Deze klachten moeten niet worden onderschat! Ook bij licht letsel hebt u recht op een schadevergoeding. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schadevergoeding

Is een een ander aansprakelijk voor het u overkomen ongeval? Dan hebt u in principe recht op een schadevergoeding in verband met het opgelopen letsel. Die vergoeding valt uiteen in een vergoeding voor materiële schade en een vergoeding voor immateriële schade. Materiële schadevergoeding is een vergoeding voor direct in geld uit te drukken schadeposten. Immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor de door u geleden pijn, het verdriet, de zorgen, en het gemis en verlies aan levensvreugde. Die vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Voorwaarden voor schadevergoeding

Auto-ongevalU heeft in principe recht op een schadevergoeding als iemand anders verantwoordelijk is voor het u overkomen verkeersongeluk. Dat betekent dus dat iemand anders de veroorzaker is van uw auto-ongeluk en het ongeval niet door een eigen verkeersfout kwam.

Na het auto-ongeluk moet de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval en de schade die u daardoor heeft geleden. U moet kunnen bewijzen dat uw letselschade het gevolg is van het ongeval. De hulp van een deskundige is daarbij onmisbaar. Kies voor de hulp van een expert van Drost Letselschade. Dan bent u verzekerd van een optimale afwikkeling van uw letselschade.

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op een letselschadevergoeding? Doe dan de letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij uw auto-ongeluk

Om na een auto-ongeluk een letselschadevergoeding te krijgen, is het belangrijk te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Een letselschade-expert voert dit onderzoek naar de aansprakelijkheid graag voor u uit.

Verzamel informatie over ongeval en letsel

Verzamel als slachtoffer zo snel mogelijk de juiste informatie over het ongeval en uw letsel.
Zo kunt u zelf bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen en aanleveren:

•   Getuigenverklaringen en fotomateriaal (bijvoorbeeld van de plaats van het ongeluk)
•   Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier
•   Een kopie van het proces-verbaal van de politie
•   Medische informatie (gerelateerd aan het auto-ongeluk), uw patiëntendossier
•   Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van gemaakte (aan het ongeval gerelateerde) onkosten

 

Welk type verkeersdeelnemer?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk is het van belang tot welke type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welke type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Bij Stap 3 vindt u vervolgens meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als automobilist.

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Welk type verkeersdeelnemer was u tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Welk type verkeersdeelnemer was de tegenpartij tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen twee zwakke verkeersdeelnemers, geldt de ‘normale’ aansprakelijkheid: degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkend, dan moet de eisende partij (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Bij aansprakelijkheid kan het slachtoffer vervolgens zijn schade claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genaamd) die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Ook als de tegenpartij geen AVP heeft, zijn er mogelijkheden voor het verhalen van de schade. De veroorzaker van het ongeval is verplicht de schade te vergoeden. Heeft hij geen AVP, dan moet hij persoonlijk instaan voor de schade. Als hij of zij er zonder achterlaten van gegevens vandoor is gegaan, wordt het lastiger om hem of haar aansprakelijk te stellen. U doet er goed aan zoveel mogelijk feiten vast te leggen en de namen van eventuele getuigen te noteren. In dat verband kunt u ook overwegen de politie te vragen om van het voorval een proces-verbaal op te stellen.
Wanneer één van beide partijen jonger is dan 14 jaar geldt de aansprakelijkheidsregeling van artikel 6:164 BW. Daarin staat dat een kind jonger dan 14 jaar niet zelf (vanwege een ‘onrechtmatige daad’) aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval. Of en in hoeverre de ouders voor hun kind van onder de 14 jaar, of tussen 14 en 16 jaar, aansprakelijkheid zijn, hangt van de situatie af.

In alle gevallen is het verstandig om als slachtoffer gegevens van het ongeval en van de tegenpartij te verzamelen. Hoe meer informatie u als slachtoffer over de situatie kunt aanleveren, des de beter kan een letselschade-expert beoordelen hoe het zit met de aansprakelijkheid.

Heeft u een ongeval gehad? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor kosteloos advies via ons contactformulier. Of bel ons voor een gratis eerste advies op 0800 – 24 90 300 (dit is een gratis nummer).

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen twee sterke verkeersdeelnemers, gelden de normale regels van aansprakelijkheid: degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkent, moet de partij die schadevergoeding eist (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Het slachtoffer kan zijn schade dan claimen bij de (verplichte) WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Wanneer de tegenpartij (ondanks de verplichte WAM-verzekering) niet verzekerd is, of is doorgereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten, dan is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en de politie te vragen een proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Vooral wanneer u als slachtoffer bij het ongeval letsel heeft opgelopen. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer.
Is het ongeluk ook deels aan het slachtoffer zelf te wijten? Dan kan het zijn dat een deel van de (letsel)schade niet door de tegenpartij vergoed hoeft te worden. De ernst van het letsel en de mate waarin zelf een fout werd gemaakt, is daarbij van belang.

Was u zelf betrokken bij een ongeval? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, is artikel 185 WVW aan de orde. Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden. In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.
De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht.
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar).
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zogenoemde causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, is artikel 185 WVW aan de orde. Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden. In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.
De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht.
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar).
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zogenoemde causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Het kan gebeuren dat u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval met een bijzonder (motor)voertuig. Of misschien vond het verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden plaats. Wie er in zo’n situatie aansprakelijk is voor uw letselschade is niet altijd eenvoudig te bepalen. De hulp van een deskundige expert van Drost Letselschade komt u dan goed van pas.
Voorbeelden van dit soort ongevallen zijn:

 • een ongeluk met een trein, tram, metro, bus, speed pedelec, scootmobiel, quad, landbouwvoertuig of ander bijzonder voertuig.
 • een ongeval met een rijdier of rijtuig, of met loslopend vee of wild.
 • een ongeval onder bijzondere omstandigheden.

De bijstand door Drost Letselschade aan de slachtoffers van het ongeval in Haaksbergen met de monstertruck (september 2014) valt ook onder deze categorie. Wilt u daarover meer weten? Ga dan naar onze pagina over het monstertruckdrama.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor kosteloos advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Wat wordt vergoed?

Wat wordt er vergoed?Dien tijdig schadeclaim in

Het indienen van een schadeclaim voor het u overkomen ongeval is alleen mogelijk als uw vordering niet verjaard is. Dat betekent dat het auto-ongeluk niet te lang geleden gebeurd mag zijn. U kunt over het algemeen tot vijf jaar na het ontstaan van uw letselschade door een verkeersongeval nog een schadevergoeding vragen.

Doe de letselschadetest

Er zijn situaties waarin u uw letselschade waarschijnlijk niet kunt verhalen op een tegenpartij. Om niet voor verrassingen te komen te staan, kunt u bovenstaande letselschadetest doen.

 

U heeft waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Het auto-ongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (en u de veroorzaker niet eerder aansprakelijk heeft gesteld)
 • Uw auto-ongeluk het gevolg was van een bewust laakbare/strafbare handeling van uzelf

 

Mogelijke schadeposten na een ongeval:

Om u een idee te geven van schadeposten waarvoor u na een ongeval een vergoeding kunt vragen, ziet u hieronder een overzicht. Het gaat om (on)kosten die aan het ongeval gerelateerd zijn. Dat deze kosten het gevolg zijn van het auto-ongeluk moet u natuurlijk wel kunnen aantonen. Klachten die u daarvoor al had (de zogenaamde ‘pre-existente klachten’), worden niet in de schadeberekening meegenomen.

 •   Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 •   Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 •   Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 •   Verlies van inkomsten
 •   Smartengeld
 •   Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 •   Kosten van juridische bijstand

Juridische hulp bij letselschade

Drost Letselschade biedt u hulp bij letselschade. Schakel ons daarom in voor het krijgen van een optimale schadevergoeding na een ongeval. Een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade treedt op als uw belangenbehartiger.

Geen kosten

Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een auto-ongeval recht op juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor die kosten instaan. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan is de hulp van een letselschade-expert voor het slachtoffer daarom kosteloos. Die kosten worden immers verhaald op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

U heeft recht op juridische bijstandBij Drost Letselschade wordt niet gewerkt volgens het ‘no cure no pay’-principe. U hoeft daarom bij succes geen deel van uw schadevergoeding af te dragen aan uw letselschadebehandelaar. Drost verhaalt de kosten van rechtsbijstand op de voor het letsel aansprakelijke partij. En u houdt uw volledige schadevergoeding. Dat is wel zo eerlijk!

Traject schadebehandeling

Uw letselschade-expert maakt samen met u een overzicht van uw onkosten die het gevolg zijn van het ongeval. Ook toekomstige schadeposten worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt namens u een schadeclaim ingediend bij de aansprakelijke partij. Daarna volgt onderhandeling over de te vergoeden schade. Als het traject van schadeafwikkeling eenmaal loopt, vraagt de voor u werkzame letselschade-expert voor u een voorschot op de schade. Daarmee kunt u dan de eerste onkosten alvast betalen.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. In dit schema staan de acties die in uw letselschadedossier zullen plaatsvinden.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.
 
Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.
 Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!
 
Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).
 
Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.
 
Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Wat is er met u gebeurd? Neem contact op voor vrijblijvend advies

Wilt u uw letselschade melden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. Natuurlijk kunt u ons ook gratis bellen voor juridisch advies: 0800-2490300.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.