SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat er een schadefonds moet worden opgericht voor slachtoffers van gevaarlijke stoffen bij defensie, dit verklaarde hij bij de presentatie van zijn publicatie ‘Slachtoffers van gevaarlijke stoffen bij Defensie’.

Honderden (oud-)werknemers van Defensie hebben gewerkt met kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6 en PX-10. Defensie wist van de risico’s van het onbeschermd werken met deze stoffen, maar toch hebben veel van de ex-werknemers (ernstige) klachten. Van Dijk vindt dat de slachtoffers een eerlijke en rechtvaardige behandeling verdienen, het oprichten van een schadefonds is, in zijn ogen, een eerste stap. Het RIVM is bezig met een groot onderzoek naar het werken met beide stoffen, minister Hennis-Plasschaert heeft in juni jl. opgemerkt dat het merendeel van de deelonderzoeken dit jaar nog zal worden voltooid. Ze kon echter nog niet toezeggen hoe en wanneer deze zullen worden gepubliceerd.

In de publicatie van Jasper van Dijk komen onder andere vijf ex-werknemers van Defensie aan het woord: Martin van Minnen, Theo Even, Henk Coort, Gerard Leushuis en Rob Eickholt. Tevens bevat de publicatie een enquête onder oud-werknemers, waaruit blijkt dat meer dan 90% van de respondenten last heeft van gezondheidsklachten.

Bron: SP.nl