Omdat de wetenschap niet stilstaat, heeft het RIVM onderzocht of er – wereldwijd – nieuwe informatie in de wetenschappelijke literatuur is verschenen over ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. De resultaten van dat onderzoek worden in 2020 openbaar gemaakt.

De chroom-6-ziektelijst is in 2017 voor het eerst gepubliceerd. Sindsdien zijn er nieuwe inzichten. Deze worden door het RIVM gevolgd: verschillende experts bespreken de huidige stand van de wetenschappelijke kennis over chroom-6 wereldwijd. Ook komt aan de orde welke ziekten met chroom-6 in verband worden gebracht. Dit kan leiden tot aanpassing van de ziektelijst.

Risicobeoordeling

Voor ziekten die niet eerder op de ziektelijst stonden, voert het RIVM een risicobeoordeling uit. Uit die risicobeoordeling moet blijken of oud-medewerkers van de POMS-locaties zodanig zijn blootgesteld aan chroom-6 dat zij ziek kunnen zijn geworden of eventueel nog worden.

Omdat het RIVM de informatie uit een net gepubliceerd rapport nog mee moet nemen, is de afronding van de actualisatie wat doorgeschoven. De resultaten van het literatuuronderzoek en de risicobeoordeling worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 openbaar gemaakt.

BRON: Informatiepunt Chroom-6

Geen minnelijke schikking

Het is advocaat Rob Bedaux op 28 november 2019 bij het gerechtshof in Den Bosch niet gelukt om voor vier van zijn cliënten – door chroom-6 ziek geworden oud-POMS-medewerkers – met de door hem gedaagde Nederlandse Staat tot een financiële ‘minnelijke regeling’ te komen.

Het hof moet nog altijd beslissen of de eisers wel ontvankelijk zijn, of dat ze naar de bestuursrechter moeten. In mei wilden de rechters daar nog niet over oordelen, omdat ze meer informatie nodig hadden. Ook donderdag bleef een direct oordeel uit. Het hof maakt uiterlijk op 25 februari 2020 duidelijk hoe het verder moet met deze zaak.

BRON: Telegraaf.nl