Alle verbindingen met de chemische stof chroom 6 moeten worden beschouwd als kankerverwekkend. Wie ermee werkt loopt een risico op longkanker. De Gezondheidsraad heeft nu berekend hoe groot dat risico is en heeft het afgelopen vrijdag als advies gestuurd aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Uit de berekeningen van de raad blijkt dat als mensen veertig jaar lang dagelijks worden blootgesteld aan 1 microgram chroom 6, dat tot vier extra gevallen van longkanker per duizend personen leidt. Worden ze blootgesteld aan 0,01 microgram over een periode van veertig jaar, dan leidt dat tot vier extra longkankergevallen per 100.000 mensen. De minister kan met dit advies in de hand een nieuw maximum bepalen waaraan werknemers mogen worden blootgesteld.

Gezondheidsrisico

Op 30 september publiceerde de Gezondheidsraad haar uitkomsten van een onderzoek naar de risico’s van langdurige beroepsmatige blootstelling aan chroom 6. In haar persbericht zegt ze: “Beroepsmatige blootstelling aan chroom VI-verbindingen kan leiden tot longkanker. Dit is een risico voor werknemers in onder meer de metaalindustrie die met deze verbindingen in aanraking komen. Chroom VI-verbindingen worden gebruikt bij het afwerken en verchromen van metalen delen, bij de productie en het lassen van roestvrij staal, maar ook bij de fabricage van kleurpigmenten. Werknemers die betrokken zijn bij deze processen lopen hierdoor een verhoogd gezondheidsrisico. De Gezondheidsraad is van mening dat alle chroom VI-verbindingen als kankerverwekkend of carcinogeen beschouwd moeten worden. Het advies biedt de minister van SZW een uitgangspunt voor het nader vaststellen van een wettelijke grenswaarde voor de blootstelling aan chroom VI-verbindingen op de werkplek.”

Over chroom 6 is veel te doen geweest. Zo meldden honderden werknemers van Defensie zich met gezondheidsklachten na het werken met verf waar de stof chroom 6 in zat. Ook werknemers van het voormalige NedTrain zouden aan chroom 6 zijn blootgesteld bij het opknappen van oude treinen. Naar aanleiding daarvan is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  bezig met een groot onderzoek naar de blootstelling aan chroom 6 bij Defensie en NedTrain.

De volledige tekst van de publicatie  ‘Chroom VI-verbindingen’ is te vinden op de website van de gezondheidsraad.