Vorig jaar heeft het ministerie van Defensie de GGD Zuid Limburg verzocht de gezondheidsrisico’s voor personeel, dat nu nog werkt op terreinen die vroeger dienden als NAVO-werkplaatsen, in kaart te brengen. Op het voormalige depot in Eygelshoven is het gevaarlijke Chroom-6 aangetroffen. Minister Hennis van Defensie heeft de resultaten van het onderzoek per brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Aanleiding onderzoek

Begin dit jaar heeft het ministerie bijeenkomsten gehouden voor medewerkers die met Chroom-6 verf werken, of dat in het verleden hebben gedaan. Hieruit kwam naar voren dat men er zich zorgen over maakt, dat de kankerverwekkende stof mogelijk is achtergebleven op de werkplaatsen. In reactie hierop liet Hennis op verschillende plaatsen nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van de stof.

Eygelshoven wel, Brunssum geen Chroom-6

Uit recente metingen van het onderzoeksbureau RPS blijkt dat in Eygelshoven op meerdere plekken chroom-6 en schadelijke zware metalen, zoals kwik, lood en cadmium zijn aangetroffen. In Brunssum werd geen Chroom-6 gevonden. Daar werden echter wel tientallen stofmonsters genomen, waarin metalen als cadmium, lood en kwik bleken te zitten. Chroom-6, verf die wordt gebruikt om vliegtuigen en voertuigen roestvrij te maken, kan kankerverwekkend zijn. Van cadmium is ook bekend dat deze stof kankerverwekkend kan zijn.

Op verschillende locaties zijn eerder dit jaar al werkplaatsen gesloten, omdat bij werkzaamheden toch weer gevaarlijke stoffen vrijkwamen.

Vervolg

In Eygelshoven wordt nu onderzocht hoe groot de risico’s zijn dat het personeel, dat nu werkt op de voormalige depots, de giftige stoffen heeft ingeademd. In de twee gebouwen waar Chroom-6 is aangetroffen, vinden luchtmetingen plaats. Deze gebouwen worden momenteel niet gebruikt.

Tot april hebben zich al honderden (oud)-medewerkers gemeld, die vermoeden dat ze gezondheidsklachten hebben gekregen door (het werken met) Chroom-6. Het RIVM is bezig te onderzoeken of er een causaal verband is tussen de gemelde gezondheidsklachten en de werkomstandigheden op de voormalige depots. Er is inmiddels een regeling van kracht op grond waarvan (onder voorwaarden) aanspraak gemaakt kan worden op een voorlopige schadevergoeding.

Onderzoek uitbreiden

Letselschade-expert Yme Drost, die ruim 300 slachtoffers bijstaat, bepleitte voor BNR-radio een uitbreiding van het GGD-onderzoek naar alle locaties waar met Chroom-6 verf is gewerkt. Volgens Drost is het uitermate zorgelijk dat, op het moment dat men niet meer met de stof werkt, nog steeds sporen worden aangetroffen. “Dat is erg gevaarlijk voor het personeel dat er nu nog werkt”, stelt Drost.

Morgen wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de aanhoudende problemen met de Chroom-6 verf bij Defensie.