Het ministerie van Defensie meldt vandaag dat de coulanceregeling voor slachtoffers van de kankerverwekkende stof chroom-6 aangepast wordt. De aanpassing is het gevolg van het nog lopende onderzoek van de RIVM. Een aantal aandoeningen zal van de lijst worden gehaald, omdat het niet waarschijnlijk is dat deze worden veroorzaakt door het werken met chroom-6.

De resultaten van het wetenschappelijk literatuuronderzoek van het RIVM hebben aanleiding gegeven om de lijst met aandoeningen te actualiseren. Eventuele nieuwe claims zullen aan de nieuwe lijst worden getoetst. De aanbiedingsbrief die de minister hierover aan de Tweede Kamer stuurde vindt u hier.

Nadat de coulanceregeling in maart 2015 werd ingesteld hebben meer dan 2500 (ex-)medewerkers zich bij Defensie gemeld. Op basis van de regeling hebben bijna 250 mensen een uitkering ontvangen. Van de (oud-)medewerkers die vergoeding hebben ontvangen voor een aandoening die nu niet meer op de lijst staat, wordt niet verwacht dat zij het ontvangen bedrag terug betalen.

Afronden onderzoeken

Het RIVM verwacht dat het gehele onderzoek naar werken met chroom-6 na de zomer kan worden afgerond. Vanuit de Tweede Kamer kwam er veel kritiek op de duur van het onderzoek. Defensie gaf echter aan dat het niet sneller kon, dat zou de kwaliteit van het onderzoek aantasten. De aanvullende onderzoeken naar het gebruik van CARC op andere defensielocaties lopen door tot in 2018.

Langer wachten

Letselschade-expert Yme Drost, die enkele honderden slachtoffers en nabestaanden bijstaat, betreurt het dat hij en zijn cliënten dit nieuws via de media moeten vernemen. Drost vindt het ook merkwaardig, dat de regeling wordt ingeperkt met aandoeningen waarvan volgens Defensie niet waarschijnlijk is dat ze door chroom-6 zijn veroorzaakt. Maar dat slachtoffers tot ná de zomer moeten wachten op informatie over welke aandoeningen wèl in verband met chroom-6 kunnen worden gebracht.

Bron: Nu.nl

Volg onze nieuwsitems over chroom-6 via ons Dossier Chroom-6