Aan oud-medewerkers, waarvan wordt aangenomen dat die ziek zijn geworden door Chroom-6, heeft het Ministerie van Defensie tot dusverre in totaal € 209.500 uitgekeerd. Het geld is uitgekeerd in het kader van een coulanceregeling voor schrijnende gevallen. Volgens de minister hebben 31 mensen een uitkering gekregen. Er werden 191 aanvragen afgewezen en 232 aanvragen zijn nog in behandeling. De uitkeringen variëren van € 3.000 tot € 15.000.

Wellicht heeft u het vorenstaande vernomen uit de media. Drost Letselschade hoort graag of u een uitkering onder de coulanceregeling hebt aangevraagd en of de uitkering is toegewezen, dan wel is afgewezen, of dat u in een lagere uitkeringscategorie terecht bent gekomen.

Verder biedt ons kantoor u de mogelijkheid om, als u het niet eens ben met de beslissing op uw aanvraag om toepassing van de coulanceregeling, namens u bezwaar te maken tegen de ontvangen afwijzing of plaatsing in een lagere categorie.

Wel willen we u er op wijzen, dat er een bezwaartermijn loopt van 6 weken na dagtekening van de beslissing. Wacht daarom niet te lang met reageren!

Heeft u vragen over het indienen van een bezwaar of over de coulanceregeling, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Bel ons gerust op 074-2490300, of mail ons via info@drost.nl.