In het dagblad Trouw vandaag een interview met letselschade-expert Yme Drost in de ‘nasleep van chroom-6’. Letselschade-expert Yme Drost vertegenwoordigt meer dan 300 (oud-)werknemers van Defensie met klachten door chroom-6. Velen van hen zullen naar de rechter stappen, verwacht hij, omdat ze niet geholpen zijn met de schadevergoeding van Defensie.

Defensie heeft bij monde van staatssecretaris Barbara Visser fouten erkend en excuses aangeboden. Wat vond u van haar optreden?

“In één woord: uitstekend! Ze draaide er niet omheen, erkende ruiterlijk dat Defensie fouten heeft gemaakt, en bood haar excuses aan. Dat maak ik in mijn vak zelden mee.”

Er klinkt een ‘maar’.

“Maar, inderdaad, Defensie was in de jaren zeventig al op de hoogte van de risico’s van chroom-6 en heeft om financiële redenen de situatie laten voortbestaan. Dat wordt nu erkend. Maar wees dan groot en geef daarbij een passende schadevergoeding en een behoorlijk voorschot. De 3850 euro die nabestaanden van dodelijke slachtoffers wordt geboden, dekt hun kosten bij lange na niet. En mensen met gezondheidsklachten hebben artsen geraadpleegd en kosten gemaakt. Daar had je oog voor moeten hebben.”

Maar er komt nu een regeling voor het vergoeden van die schade.

“Ja, Defensie komt met een regeling. Maar ik schat dat hooguit 10 procent van de mensen ervoor in aanmerking komt. Negentig procent valt buiten de boot.”

Omdat hun aandoening niet door chroom-6 kan zijn veroorzaakt, zegt Defensie op basis van het rapport van het RIVM. Betwist u die wetenschappelijke onderbouwing?

“Nee. Ik ga ervan uit dat het RIVM zijn werk goed heeft gedaan. Ik heb daar geen twijfel over. Maar je moet je niet achter die wetenschap verschuilen. Defensie heeft zijn personeel willens en wetens aan risico’s blootgesteld. Het departement erkent dat, maar aanvaardt niet de consequenties.”

Dat is eerder een moreel argument dan een juridisch.

“Nee, het is moreel én juridisch. Defensie heeft zijn zorgplicht verzaakt. De overheid heeft de plicht haar burgers te beschermen. Die bescherming is een grondrecht, en dat grondrecht is geschonden.”

Denkt u dat het mogelijk is voor alle gedupeerden, ziek of niet ziek, een schadevergoeding te krijgen?

“Een vergoeding voor de schending van dat grondrecht is juridisch zeker haalbaar. Maar om een vergoeding te krijgen voor een aandoening die op de lijst van Defensie niet voorkomt, dat wordt lastig. Daar zie ik wat juridische beren op weg.”

BRON: trouw.nl