De Tweede Kamer ontving afgelopen maandag per brief van de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, nadere informatie die ze naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6 van 7 november 2018 had toegezegd. En de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Tamara van Ark, stuurde de Kamer per brief een kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over het werken met chroom-6 bij het Tilburgse re-integratieproject tROM.

Tijdens het Algemeen Overleg chroom-6 van 7 november jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Kweede Kamer toegezegd het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te vragen of het vervolgonderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van chroom-6 bij Defensie op een zo breed mogelijk terrein kan worden verricht. Tevens heeft ze de Kamer toegezegd de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie (hierna: de Uitkeringsregeling) nader te duiden.
In deze brief van 5 maart 2019 gaat mevrouw Visser in op zaken als: vervolgonderzoek van het RIVM, inhoud en achtergrond van de uitkeringsregeling, de uitkeringsregeling in relatie tot individuele claims, nabestaanden en nazorg voor (oud-)medewerkers van Defensie.

De volledige tekst van deze brief is in te zien of te downloaden via de website van de Tweede Kamer

Op donderdag 31 januari 2019 maakte de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6 zijn oordeel en advies over het werken met chroom-6 bij het Tilburgse re-integratieproject tROM bekend. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van die dag verzocht de Tweede Kamer om een brief met een kabinetsappreciatie. Daarbij is tevens gevraagd naar een overzicht van andere bedrijfstakken en voorbeelden waar dit ook speelt.
Deze brief is onderdeel van de gecoördineerde aanpak chroom-6 waarover De Kamer door coördinerend minister van Medische Zorg en Sport (MZS) op 19 februari j.l. is geïnformeerd. De staatssecretais van SZW gaat in haar brief van 5 maart 2019 hier nader op in.

De volledige tekst van deze brief is ook in te zien of te downloaden via de website van de Tweede Kamer

BRON: tweedekamer.nl


Meer informatie vanuit de overheid kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid onder het onderwerp Chroom-6 en CARC. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over dit onderwerp vanuit de overheid, dan kunt u zich op die pagina ook aanmelden voor het gratis ontvangen van nieuwsbrieven en e-mailattenderingen!