Vandaag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de aanhoudende problemen met chroom-6 bij Defensie. Minister Hennis gaf toe dat uit onderzoek is gebleken dat er chroom-6 is aangetroffen in Eygelshoven. Echter, de aangetroffen hoeveelheid was niet verontrustend, aldus Hennis. Wel worden er, voor de zekerheid, vervolgonderzoeken uitgevoerd om uit te sluiten dat medewerkers gezondheidsrisico’s hebben opgelopen.

Kritiek van de oppositie

Gisteren werd bekend dat op een voormalig defensiedepot in Eygelshoven chroom-6 is aangetroffen. Naast de locatie in Eygelshoven zijn er ook al te hoge waardes gevonden bij spuitwerkzaamheden in Leeuwarden, Eindhoven, Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht. Werken met chroom-6 kan onder meer zorgen voor allergische reacties, neusbloedingen, huiduitslag en zelfs longkanker.

In het debat van vandaag kreeg Hennis kritiek. Oppositiepartij SP wil dat er meteen gestopt wordt met het gebruiken van chroom-6. Volgens de minister is dit niet mogelijk, aangezien er geen alternatieven zijn en de gevolgen voor Defensie dan levensgroot zullen zijn. Andere oppositiepartijen concludeerden dat de bescherming van werknemers niet voldoende op orde is. Hierop reageerde minister Hennis met de mededeling, dat dit inderdaad beter kan, maar dat dit ook het gevolg is van de jarenlange bezuinigingen op Defensie.

Verbetering beschermingsmaatregelen nodig

Hennis erkende dat er op sommige locaties maatregelen genomen moeten worden. Daarbij liet zij weten, dat er de afgelopen jaren al maskers zijn gedragen op plekken waar de concentraties te hoog waren. Toch is volgens haar verbetering van de beschermingsmaatregelen nodig. Onder andere de voorzorgsmaatregelen moeten beter worden nageleefd. Er moet gewerkt worden in gesloten spuitcabines en er moet een goede luchtafvoer zijn. Tevens moet gebruik worden gemaakt van wegwerpoveralls en adembescherming, aldus de minister.