Defensie biedt excuses aan in zaak chroom-6

Staatssecretaris Barbara Visser bood vandaag namens Defensie excuses aan voor het feit dat medewerkers in de periode 1984 tot 2006 onvoldoende zijn beschermd tegen de gezondheidsgevolgen van het werken met chroom-6-verf. “Defensie is tekortgeschoten”, zei ze bij de presentatie van het onderzoek van het RIVM. “Dat spijt mij”.

Vrijdag onthulde de NOS al dat Defensie volgens het RIVM-rapport aansprakelijk is voor de ernstige gezondheidsklachten die medewerkers van de vijf NAVO-depots (de zogenaamde POMS-locaties) opliepen door het werken met chroom-6. Het ministerie wist van de schadelijke effecten, maar deelde dat niet met de werknemers en de bedrijfsartsen. Evenmin regelde Defensie een veilige werkplek of afdoende beschermingsmiddelen.

Na afloop van de persconferentie werd het RIVM-rapport vrijgegeven voor publicatie en zijn de onderzoeksresultaten in te zien of te downloaden via de website van het RIVM, waaronder de Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen.

Schaderegeling

Defensie biedt de slachtoffers en hun nabestaanden smartengeld aan. Afhankelijk van de ernst van de aandoening gaat het om een bedrag van tussen de 5000 en 40.000 euro. “Ik besef wel dat geen bedrag het leed goed kan maken”, zei Visser. “Dit is om te laten zien dat we onze fouten erkennen”.

Deze schaderegeling geldt uitsluitend voor medewerkers of ex-medewerkers die een ziekte hebben die volgens het RIVM-onderzoek mogelijk te wijten is aan het werken met chroom-6. Dat geldt bijvoorbeeld voor longkanker en verschillende andere longaandoeningen. Zij moeten bepaalde functies waarin zij met de verf werkten ten minste een jaar hebben uitgeoefend.

Visser erkende ook dat het smartengeld het mensen niet onmogelijk maakt ook nog aparte letselschadeclaims bij Defensie in te dienen. Zij erkende dat het te vaak gebeurt dat Defensie de veiligheid van zijn medewerkers onvoldoende beschermt. “Die ‘can-do-mentaliteit’ is mooi, maar dit moet anders. Het moet echt beter”.

BRON: NOS.nl


Kijk voor meer informatie over chroom-6 op onze informatiepagina Chroom-6 en/of ons dossier Chroom-6.