Defensie in cassatie tegen chroom-6-arrest

Het ministerie van Defensie gaat in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof in Den Bosch in de chroom-6-zaak van advocaat Rob Bedaux. Defensie wil zo meer duidelijkheid krijgen over de strekking en reikwijdte van de uitspraak. Dat meldt het dagblad De Limburger.

De Heerlense advocaat Bedaux boekte begin maart een belangrijke overwinning: het hof vonniste toen dat het de Staat aansprakelijk acht voor de gezondheidsschade die vier oud-medewerkers van de zogeheten POMS-sites hadden opgelopen door blootstelling aan chroom-6-stof. Zo hebben ze recht op een individuele schadevergoeding. De precieze hoogte zou in een vervolgprocedure, welke intussen al loopt, moeten worden bepaald.

Bedaux vecht al jaren voor gerechtigheid namens ruim honderd cliënten die ziek werden doordat Defensie hen te weinig beschermd liet werken met kankerverwekkende verf. Hij sprak in maart al van ‘een oordeel met grote precedentwerking’. Dat laatste punt is voor Defensie een belangrijke overweging om ’s lands hoogste rechtscollege nog eens naar het vonnis te laten kijken.

Meer duidelijkheid

Volgens het ministerie moet de hoogte van de werkelijk geleden (im)materiële schade worden vastgesteld aan de hand van het medisch dossier van de betrokkenen en informatie van de ex-werknemer zelf. “Over wat dit in de praktijk betekent voor de beoordeling van de letselschadezaak, laat het Hof echter ruimte voor interpretatie”, aldus Defensie. Verder wil men weten in hoeverre het arrest ook gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld andere (overheids)werkgevers.

“Wij willen verduidelijking over wat precies de strekking is van de uitspraak, om deze vervolgens goed te kunnen toepassen. Daarom tekenen we cassatie aan. Niet om de uitbetaling van claims te voorkomen of te vertragen, maar juist om verkeerde verwachtingen en nieuwe rechtszaken tegen te gaan”, aldus een woordvoerster van het ministerie.

Compensatie gaat door

Het ministerie benadrukt dat de zaak van Bedaux’ vier cliënten tijdens de cassatieprocedure ook niet zal stilliggen. “We gaan door met beoordelen welke schade zij hebben geleden door de schending van onze zorgplicht. Die schade zal ook worden vergoed. Bovendien zullen wij eventuele kosten die de vier oud-medewerkers moeten maken in de cassatieprocedure voor hen betalen”.

Zonder de toelichting van Defensie was ook Bedaux er al vanuit gegaan dat de lopende afwikkeling van de individuele compensatie aan zijn vier cliënten door de cassatie niet in gevaar komt, zoals het Hof ook heeft verzekerd. Bedaux heeft zijn voorstel inmiddels ingestuurd, maar nog geen antwoord gekregen. De gevraagde compensatie loopt opgeteld in de tonnen.

BRON: De Limburger