Defensie komt met schaderegeling voor chroom-6

Defensie maakt vandaag bekend welke compensatieregeling er komt voor personeel dat ziek is geworden door werkzaamheden met verf dat het kankerverwekkende chroom-6 bevat. Het ministerie heeft hierover een akkoord bereikt met de militaire vakbonden.

Afgelopen vrijdag lekte al uit dat het ministerie aansprakelijk is voor de ziekteklachten van (ex-)medewerkers, die met chroomverf hebben gewerkt. Die conclusie werd getrokken op basis van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Dat gelekte onderzoek en de aanbevelingen van de begeleidende paritaire commissie onder leiding van Ruud Vreeman wordt vandaag gepresenteerd. De staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, zal daarop haar reactie geven.

Schadelijke effecten

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat Defensie al decennia wist van de schadelijke effecten van blootstelling aan chroom-6, maar kregen werknemers en bedrijfsartsen dit niet te horen. Ook voldeden werkplekken niet aan de regels.
Het RIVM onderzocht het gebruik van chroom-6 in vijf inmiddels gesloten NAVO-werkplaatsen (POMS-locaties) waar Amerikaans materieel werd onderhouden. Later komt het RIVM ook nog met rapportages over blootstelling aan coatings (CARC) en chroomverf op andere locaties van Defensie.

Letselschade-expert Yme Drost, die ruim 300 mensen bijstaat die in het verleden met de kankerverwekkende chroom-6-verf hebben gewerkt, heeft een samenvatting van het rapport ingezien. “Het is schokkend”, is zijn reactie. “Je leest dat Defensie al sinds de jaren zeventig weet van de gevaren van chroom-6. Ze hebben geen maatregelen getroffen en de mensen die er mee werkten willens en wetens blootgesteld aan gezondheidsrisico’s”

Bewust blootgesteld

Dat het ministerie van Defensie aansprakelijk is, is een steun voor de slachtoffers. Drost betwijfelt of deze constatering hen helpt bij het krijgen van een schadevergoeding. “Strafrechtelijk gaat dit niks worden, de zaak is gewoon verjaard. Maar de rollen worden nu wel omgedraaid. Defensie moet nu bewijzen dat gezondheidsklachten niet veroorzaakt zijn door chroom-6, in plaats van dat het slachtoffer moet bewijzen dat het wel zo is.”

Drost vreest dat 85 procent van de mensen die hij vertegenwoordigt alsnog buiten de boot valt. “Hun klachten zitten in een categorie waarvan niet wetenschappelijk is bewezen dat die veroorzaakt zijn door chroom-6.” Dat betekent niet dat hij het er bij laat zitten. “Ik richt mij nu op het feit dat de overheid mensen willens en wetens heeft blootgesteld aan gevaar.”

Zo’n veertig van zijn cliënten hebben of hadden klachten waarvan bewezen is dat ze veroorzaakt zijn door chroom-6. Ongeveer dertig van hen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van die klachten. Drost heeft signalen dat het rapport al langere tijd klaar was, maar onder de pet is gehouden. “Dat is vreselijk, want dan hadden veel mensen de presentatie wellicht nog mee kunnen maken.”

Informatiebijeenkomsten

Vandaag wordt het rapport officieel gepresenteerd door het ministerie van Defensie. Naar verwachting komen ministerie en vakbonden dan ook met een schadevergoedingsregeling. Deze week zijn er twee informatiebijeenkomsten voor betrokkenen over de inhoud en gevolgen van dit rapport: de ene is op woensdag 6 juni 2018 in het Congrescentrum Het Forum te Roermond, de andere is op vrijdag 8 juni 2018 in het Theaterhotel Almelo te Almelo.

BRON: Telegraaf.nl en Tubantia.nl


 

Kijk voor meer informatie over chroom-6 op onze informatiepagina Chroom-6 en ons dossier Chroom-6.