Afgelopen week heeft Defensie oud-medewerkers, die in het verleden met chroom-6 of CARC hebben gewerkt, bijgepraat over de stand van zaken van onder andere het RIVM-onderzoek. Er waren twee bijeenkomsten georganiseerd, in Assen en in Kerkrade.

De bezoekers kregen een presentatie van generaal Jost van Duurling, voorzitter van de Taskforce chroom-6, over het onderzoek naar chroom-6 en CARC. Daarna vertelde RIVM-onderzoeksleider Rob Beelen over de voortgang van dat onderzoek. Het onderzoek beperkt zich tot chroom-6 en CARC, omdat het onderzoek veel langer zou duren als er ook andere gevaarlijke stoffen zouden worden meegenomen.

Onderzoeksvragen

Het RIVM heeft alle verzamelde vragen uit voorlichtingsbijeenkomsten, van focusgroepen en van deskundigen, vakbonden en letselschade-experts in 10 categorieën verdeeld. Een onafhankelijke paritaire commissie, geleid door Ruud Vreeman en bestaand uit vertegenwoordigers van Defensie en de vakbonden, bepaalt de volgorde van de onderzoeksvragen. Het RIVM werkt momenteel aan 10 onderzoeksplannen, voor elke categorie één. In die plannen staat hoe de onderzoeksresultaten zullen worden opgepakt en wanneer er deel- en eindresultaten beschikbaar komen. De eerste worden waarschijnlijk in de zomer van 2016 openbaar gemaakt.

Informatie

Het RIVM gaat door met het verzamelen van vragen van belanghebbenden en analyseert alle informatie en documenten, die Defensie en anderen hebben aangeleverd. Ruim 2300 documenten uit de Defensie-archieven zijn al openbaar gemaakt. Er zijn in totaal nu 11 informatie-bijeenkomsten gehouden met zowel oud-medewerkers als met actief dienend personeel. Defensie geeft op haar eigen website ook actuele informatie rond chroom-6 en andere onderzoeken.

bron: defensie.nl