Het programma Zembla meldt zojuist dat Defensie uit personeelsdossiers informatie heeft verwijderd. In deze informatie staat onder andere dat mensen gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen, zoals het kankerverwekkende chroom-6. Het gaat om informatie van (ex-) medewerkers van vliegbasis Twente, Soesterberg en Gilze-Rijen.

Volgens het onderzoek van Zembla zijn de ‘persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen’ uit personeelsdossiers van (oud)-medewerkers verdwenen of verwijderd. Begin 2013 ontdekte André Vinke, die werkzaam was geweest op diverse schilderswerkplaatsen van defensie, dat in zijn personeelsdossiers bovengenoemde formulieren ontbraken. Bij navraag hierover bij zijn meerderen ontving hij pas twee jaar later een reactie. Intussen heeft Vinke met diverse anderen contact gehad, die hetzelfde hebben geconstateerd.

Reactie Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie ontkent dat er sprake is van opzet. In een reactie aan het programma zei men het volgende: “Een aantal jaar geleden zijn personeelsdossiers gedigitaliseerd. Het is niet uitgesloten dat daarbij formulieren zijn verwijderd omdat deze bijvoorbeeld dubbel of niet leesbaar waren, of niet thuishoorden in het dossier. De reden van verwijdering, door wie en wanneer, moeten zijn bijgehouden. Defensie zal in geval van benadeelden die zich hebben gemeld, nader onderzoek doen.”

Onderzoek Chroom-6

Het RIVM is nog steeds bezig met het onderzoek naar het verband tussen de gezondheidsklachten en de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen. Het onderzoek zal naar verluid in het voorjaar van 2018 worden afgerond. De verloren informatie is van belang als ex-medewerkers het ministerie aansprakelijk willen stellen voor de geleden schade door het werken met chroom-6. Er staat precies op wanneer, hoe lang en met welke stoffer er is gewerkt. Deze persoonsregistratie gevaarlijke stoffen is op 1 januari 1994 al als verplichting in de Arbowet opgenomen.

BRON: de Telegraaf