De rechtbank Limburg heeft vandaag vier (voormalige) medewerkers van Defensie en de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen, niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering. De sector civiel van de rechtbank is van oordeel dat, nu een met voldoende waarborgen omgeven bestuursrechtelijke rechtsgang open staat, de civiele rechter niet bevoegd is.

De vier (voormalige) medewerkers van Defensie werkten op zogenaamde POMS-sites (opslag en onderhoud van het militair materieel) in het zuiden van het land.

De aard van de werkzaamheden op de POMS-sites bracht het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder stoffen die Chroom-6 bevatten, met zich. Op de POMS-sites is onder meer met chroomhoudende verf en met Chemical Agent Resistant Coating (verder: CARC) gewerkt. Inmiddels is bekend dat onbeschermde blootstelling aan chroomhoudende verf en CARC met chroomhoudende grondlaag, ernstige gezondheidsrisico’s kan opleveren.

Uitbreiding coulanceregeling geëist

De vermeende slachtoffers eisten onder meer een uitbreiding van de coulanceregeling met 9.000 euro per persoon. Hun advocaat Rob Bedaux vorderde via de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen een bijdrage in de advocaatkosten van 60.000 euro.

Verschil tussen beroepsziekte en arbeidsongeval

Letselschade-expert Yme Drost, die ruim 300 slachtoffers vertegenwoordigt, koos er eerder voor voorlopig nog niet te procederen. Volgens Yme Drost heeft de Hoge Raad bepaald, dat wanneer slachtoffers van een beroepsziekte niet kunnen aantonen dat zij ziek zijn geworden doordat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, aansprakelijkheid voor de verschillende ziektes niet kan worden aangenomen. Dit in tegenstelling tot de causale gevolgen bij een arbeidsongeval, aldus Drost. “Het financiële belang van slachtoffers, mede gelet op de hoge kosten die aan een gerechtelijke procedure zijn verbonden is er mee gediend om eerst de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM af te wachten”, zo zegt Drost. De definitieve resultaten van het RIVM-onderzoek worden verwacht in de loop van april.

Grondrechten geschonden

Naast de aansprakelijkheid voor de door medewerkers van Defensie opgelopen ziektes is Drost van oordeel dat Defensie ook aansprakelijk is voor het grovelijk schenden van grondrechten van voormalig Defensiepersoneel. “Defensie had, zeker als overheidsorgaan, werknemers direct moeten waarschuwen voor de gevaarlijke stoffen waarmee gewerkt werd en de ernstige gezondheidsrisico’s die het personeel daardoor liep. De Amerikanen hadden Defensie daar al in een vroegtijdig stadium op gewezen”, zo stelt Drost.

Door de niet-ontvankelijkheid kwam de rechtbank Limburg evenwel aan een inhoudelijke beoordeling niet toe.

De volledige uitspraak is te vinden op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:1464