Geplande voorlichtingsbijeenkomsten schuiven op vanwege corona

In februari hebben medewerkers, oud-medewerkers van de POMS-locaties en nabestaanden een uitnodiging van de staatssecretaris van Defensie ontvangen. Hiermee nodigde zij hen uit voor de presentatie van onderzoeksresultaten van het RIVM en voor een inloopkantine op 25 of 26 maart. Ook zouden de maatregelen die getroffen gaan worden, aan bod komen. Tijdens de inloopkantine hadden aanwezigen verder de gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen aan de aanwezige instanties en organisaties. Een groot aantal (oud-)medewerkers en enkele nabestaanden van de POMS hadden zich aangemeld voor een van de twee voorlichtingsbijeenkomsten.

Afgelopen dagen zijn landelijke maatregelen afgekondigd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Daarom is besloten om de voorlichtingsbijeenkomsten over chroom-6 op dit moment niet door te laten gaan. “Dat betreurt iedereen natuurlijk zeer, maar deze beslissing moest genomen worden. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze onvoorziene situatie en het genomen besluit. We hadden graag de gelegenheid gehad de aanwezige (oud-)medewerkers en nabestaanden zelf te kunnen spreken en hun vragen persoonlijk te beantwoorden,” staat op de website van het Informatiepunt Chroom-6. Het is de bedoeling de bijeenkomsten op een later moment te laten plaatsvinden. Daarover volgt informatie zodra dat kan.

Bekendmaking onderzoeksresultaten

Alle (oud-)medewerkers van de POMS-locaties en nabestaanden, die zich hebben laten registreren bij het Informatiepunt Chroom-6, worden binnenkort geïnformeerd over het moment dat de resultaten van de onderzoeken en de voorgenomen maatregelen openbaar worden gemaakt. Alle informatie daarover komt ook op de website van het Informatiepunt Chroom-6 te staan.

Voor vragen is het Informatiepunt Chroom-6 Defensie ook bereikbaar via:

  • E-mail: infoc6&carc@caop.nl.
  • Telefoon: 070 376 5476 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).
  • Postadres: CAOP/Ondersteuningsteam C6&CARC, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

BRON: Informatiepunt Chroom-6