Tussen 1982 en 2003 was het NAVO-depot in Vriezenveen één van de plekken in Nederland waar de Amerikanen oorlogsmateriaal opsloegen. Medewerkers van dit voormalige NAVO-depot zijn nu waarschijnlijk ziek geworden, doordat zij gedurende hun werkperiode in Vriezenveen met de giftige verf CARC werkten. Het blijkt dat men bij het NAVO-depot naar de medewerkers toe niet duidelijk is geweest over de gevaren van deze giftige defensieverf. Er was te weinig deskundigheid beschikbaar en ook de bescherming was onvoldoende, aldus letselschade-expert Yme Drost.

CARC verf met Chroom-6+

Het gaat allemaal om de speciale defensieverf CARC (CARC = Chemical Agent Resistant Coating), waar het zeer giftige en kankerverwekkende Chroom-6+ in was verwerkt. Deze verf wordt gebruikt op militaire voertuigen. Tot begin jaren negentig werd er CrO3 (Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide) aan deze verf toegevoegd. Dit maakt metaal roestbestendig, maar is echter ook een zeer giftige, milieu-onvriendelijke en kankerverwekkende stof. De gevaren ontstaan voornamelijk bij het spuiten van de CARC verf en dat is nu precies wat er onder andere in Vriezenveen gebeurde.

Melding CARC slachtoffers bij Drost

Inmiddels hebben al dertien slachtoffers, waaronder drie nabestaanden, zich gemeld bij Drost Letselschade. De mensen waarmee Yme Drost en Benno Reekers van Drost Letselschade spraken, hebben allemaal eenzelfde soort klachten. Volgens Reekers is het opmerkelijk, dat de klachten zo veel op elkaar lijken. Het gaat om klachten aan de longen, stembanden en een aantal soorten kanker. Reekers: “Eerder hebben al vijftig oud defensiemedewerkers van het depot in Eygelshoven zich gemeld met vergelijkbare klachten. Een onderzoek is dus zeker de moeite waard”.

Vervolgstappen

Drost gaat nu alle meldingen inventariseren, medische dossiers verzamelen en aan de hand daarvan onderzoeken, of er een relatie is tussen de klachten van de oud-medewerkers en het werk dat zij uitvoerden. Een zeer belangrijk, maar ook moeilijk punt. Reekers: “Doordat er in 1999 al een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de aanwezigheid van Chroom-6 (CrO3) in de CARC verf op het NAVO-depot in Vriezenveen, weten we al dat de waardes veel hoger waren dan normaal. Toch verwacht ik niet op korte termijn grote stappen te kunnen zetten. Dit soort zaken kost nu eenmaal veel tijd”