Informatiebijeenkomst van Defensie over chroom-6 vinden begin 2019 plaats

Begin december 2018 ontvingen (ex-)medewerkers, slachtoffers en nabestaanden per brief een uitnodiging van de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, voor een zgn. inloopkantine chroom-6 POMS. Deze mensen hadden ook in juni 2018 een uitnodiging gehad voor de informatiebijeenkomsten die werden gehouden naar aanleiding van de publicatie van de onderzoeksresultaten van het RIVM naar het gebruik van chroom-6 op POMS-locaties van Defensie.

Daarnaast was er een onafhankelijk informatiepunt ingericht waar betrokkenen en slachtoffers terecht konden/kunnen met alle vragen over het onderzoek, de regeling en de mogelijkheden voor nazorg, hulp en ondersteuning: het Informatiepunt Chroom-6 & CARC Defensie.

De staatssecretaris vindt het belangrijk om, nu er enige tijd verstreken is, deze mensen nogmaals de gelegenheid te bieden om persoonlijk hun vragen te stellen of hun verhaal te delen. Daarom nodigt ze hen uit voor het bijwonen van een van de ‘inloopkantines’, waar zij zelf ook aanwezig zal zijn. Tevens zullen daar vertegenwoordigers zijn van de volgende bij deze zaak betrokken instanties:

  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM;
  • Het Pensioenfonds ABP;
  • Het Informatiepunt Chroom-6 & CARC, het CAOP;
  • Het Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) Defensie;
  • De Afdeling juridische dienstverlening Defensie;
  • De Afdeling personeel Defensie.

Anders dan bij de eerder gehouden informatiebijeenkomsten in juni 2018 is er nu geen vast programma, maar is de bijeenkomst vooral bedoeld om de betrokkenen de gelegenheid te geven om de instantie(s) op te zoeken waarvoor ze vragen hebben. Wel is het de bedoeling men zich wel aanmeldt voor deze ‘inloopkantine’, via het Informatiepunt Chroom-6 & CARC, per e-mail (infoc6&carc@caop.nl) of telefonisch (070-376 5476), uiterlijk tot 14 januari 2019. Voor tussentijdse vragen kan men ook altijd terecht bij het CAOP. De twee informatiebijeenkomsten zijn als volgt gepland:

Inloopkantine chroom-6 POMS regio Noord – Almelo
datum: woensdag 23 januari 2019, van 09:00 tot 12:00 uur
nadere gegevens over de locatie volgen nog

Inloop kantine chroom-6 POMS regio Zuid – Kerkrade
datum: woensdag 6 februari POMS, van 09.00 tot 12:00 uur
nadere gegevens over de locatie volgen nog.

 


Afgelopen week ontving de Tweede Kamer ook een brief van de staatssecretaris van Defensie met betrekking tot het terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op militaire
luchtvaartuigen. De inhoud van de brief is te lezen in dit document.