Binnenkort worden (oud-)medewerkers van Defensie, die ziek zijn geworden door de giftige Chroom-6 verf, bijgepraat in twee bijeenkomsten in Kerkrade en Assen. Middels een brief van het Ministerie van Defensie zijn ze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om het laatste nieuws te horen over het gezondheids-
onderzoek, het archiefonderzoek van het ministerie en de GGD-onderzoeken naar de actuele situaties op de zogeheten POMS-sites.
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft begin oktober de Tweede Kamer ook al ingelicht over de voortgang van de chroom-6-zaak. Ze ging daarin onder meer in op de diverse lopende en afgeronde onderzoeken.

Aanleiding onderzoek

In opdracht van Defensie doet het RIVM al enige tijd onderzoek naar de risico’s van het werken met Chroom-6 en Carc. Tot op heden zijn ruim 1300 vragen van (ex-)medewerkers en andere belanghebbenden verzameld. De eerste meldingen kwamen eind april 2014 binnen bij Defensie, nadat een oud-medewerker van het NAVO-depot in Vriezenveen aan de bel had getrokken via RTV Oost. Ook in het dagblad Tubantia verschenen in de loop van dat jaar enkele artikelen rond gezondheidsklachten van oud-defensiepersoneel, dat gewerkt had op POMS-sites. Of op andere locaties, waar ook gewerkt werd met de giftige Chroom-6 verf. Later meldden zich ook zieke (ex-)werknemers van de vliegbasis Twenthe.
Registratie van (ex-)medewerkers van Defensie met vragen of zorgen over chroom-6 en gezondheidsproblemen gebeurt via het CAOP, het onafhankelijke Centrum Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel. Daar hebben zich intussen al meer dan 2300 mensen aangemeld.

Voorgaande bijeenkomsten

In Almelo is eind oktober 2014 een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor (oud-)medewerkers van de drie vroegere, noordelijke NAVO-depots in het land. Zij kregen daar de mogelijkheid om onderzoekswensen en -vragen aan te geven. Ook werd hen groepsgewijs gevraagd hun werkervaringen te beschrijven. In Kerkrade werd ook zo’n bijeenkomst belegd voor oud-medewerkers van de voormalige NAVO-depots (ook wel POMS-sites genoemd) in Brussum en Eygelshoven. Het ministerie van Defensie heeft toen een taskforce aangesteld om de onderzoeken te begeleiden onder leiding van oud-politicus Ruud Vreeman. In januari en februari van dit jaar heeft Defensie ook een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor zowel huidige medewerkers als oud-medewerkers, familie en nabestaanden. De verslagen daarvan zijn in te zien op de website van de Rijksoverheid.

Data nieuwe bijeenkomsten

Veel oud-medewerkers zijn de afgelopen maanden via het ABP medisch gekeurd. Op de website van de Rijksoverheid worden de ontwikkelingen rond de Chroom-6 en Carc-zaak bij Defensie zo veel mogelijk openbaar gemaakt.
De bijeenkomsten van Defensie zijn op 24 november in Assen voor de (oud-)medewerkers uit Noord-Nederland en op 26 november in Kerkrade voor (oud-)medewerkers uit Zuid-Nederland.

Zie ook onze andere nieuwsberichten in ons dossier: Chroom-6/Defensie.