Interessant magazine over chroom-6: de feiten op een rij

Het wordt steeds duidelijker dat de kankerverwekkende chroom-6-verf op veel meer plaatsen werd en wordt gebruikt dan alleen bij Defensie. Vanuit haar expertise op het gebied van inspectie, controle en onderzoek heeft het ingenieursbureau SGS Search een interessant magazine uitgegeven getiteld: ‘Chroom-6: de feiten op een rij’.

SGS Search heeft naast inspectie, advisering en onderzoek op het gebied van (onder andere) asbest haar werkveld ook uitgebreid naar inspectie, advisering en onderzoek op het gebied van chroom-6. Zo organiseerde het bureau onlangs het allereerste ‘Chroom-6 FeitenCongres 2018’. Van dit congres is het verslag te downloaden via hun website, voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken rond het gebruik van chroom-6 op de werkvloer (vroeger en nu).

Daarnaast publiceerde SGS Search een magazine ‘Chroom-6: de feiten op een rij’. Er blijkt nog veel onduidelijkheid te heersen over chroom-6. Wat is het precies en wat zijn de gezondheidsrisico’s? En hoe zorgen we voor een veilige werksituatie in organisaties waar chroom-6 gebruikt is? In dit magazine is de meest recente kennis gebundeld, geven experts hun visie op veilig werken met chroom-6 en wordt gekeken naar de ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Drost vertegenwoordigt ruim 350 chroom-6-slachtoffers

In het magazine komt onder andere ook Yme Drost aan het woord. Als letselschade-expert vertegenwoordigt hij ruim 350 chroom-6-slachtoffers, voornamelijk ex-medewerkers van Defensie. Hij pleit voor een betere handhaving van de regelgeving rond het gebruik van chroom-6.
Hoe slordig Defensie in het verleden omging met veiligheidsvoorschriften kan ex-medewerker Gerard Leushuis vertellen. Jarenlang is hij zonder bescherming blootgesteld aan chroom-6 op de zgn. POMS-lokatie Vriezenveen. Evenals veel collega’s kreeg Leushuis gezondheidsklachten en uiteindelijk werd er bij hem kanker geconstateerd.
Het magazine is voor belangstellenden ook via de website van SGS Search te lezen of te downloaden.

Behalve bovengenoemde publicaties beschrijft SGS Search op haar website ook wat zij doet op het gebied van ‘chroom-6 Onderzoek’. Een van de specialisaties van het ingenieursbureau is het doen van onderzoek op locatie naar de aanwezigheid van chroom-6. Aan de hand van een scanmethode worden de aanwezige elementen in de oude verflagen vastgesteld: chroom-verbindingen maar ook andere zware metalen zoals lood of zink. In een rapportage ontvangt de opdrachtgever dan advies over een effectieve aanpak als chroom-6 of andere gevaarlijke stoffen zijn gesignaleerd. Een interessante dienstverlening voor industrieën en bedrijfstakken, die willen controleren of er ook chroom-6 op hun locaties voorkomt!

BRON: SGS Search

 


Afgelopen week ontving de Tweede Kamer nog een brief van de staatssecretaris van Defensie, mevr. Barbara Visser. Daarin beantwoordde zij de vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat in nieuwe verf dubbel zo veel chroom-6 zit. De volledige tekst van deze brief kunt u hier als pdf-bestand openen of downloaden.

Kort daarna ontving de Tweede Kamer ook een brief van de staatssecretaris, waarin ze antwoord gaf op vragen over het aanhoudend gebruik van chroom-6 bij de Koninklijke Luchtmacht. Ook dit document is te openen of downloaden.