Afgelopen maand informeerde Staatssecretaris mevrouw Barbara Visser namens het Ministerie van Defensie de beide Kamers over de gedane toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg personeel van 18 juni 2020 inzake chroom-6.

Bij dat overleg had zij, mede naar aanleiding van vragen van het kamerlid Karabulut (SP), de Kamers toegezegd hen nader te informeren over de opzet en de voortgang van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6 op de defensielocaties anders dan zogenaamde POMS-locaties door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de brief informeerde zij de Kamers ook over de stand van zaken per 15 juni van het aantal ontvangen meldingen, aanvragen tegemoetkomingen en aanvragen uitkeringen en claims in relatie tot chroom-6. Tenslotte ging ze in op enkele overige zaken gerelateerd aan gevaarlijke stoffen en chroom-6.

De volledige tekst van deze Kamerbrief is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid en voor belangstellenden te lezen via deze link: Kamerbrief uitvoering toezeggingen uit algemeen overleg Personeel over chroom-6.