Op 3 juni 2016 stuurde minister Hennis-Plasschaert een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze antwoord geeft op de vragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk over slachtoffers van de giftige chroomverf. Aanleiding tot de vraagstelling was de TV-uitzending van Een Vandaag van 17 mei j.l. over zieke slachtoffers van de gifverf, die Defensie gaan aanklagen.

Op de vraag van het kamerlid van Dijk of de minister de mening van de slachtoffers ook deelt, dat ze zo snel mogelijk gerechtigheid krijgen, antwoordde de bewindsvrouw dat het onderzoek naar chroom-6 en de POMS-sites als onderdeel van het RIVM-onderzoek natuurlijk zo snel mogelijk moeten worden voltooid. Maar gedegen onderzoek kost nu eenmaal tijd.

Naar aanleiding van de oprichting van de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS schrijft de minister, dat deze stichting zich, net als andere belanghebbenden, voor alle informatie over chroom-6 en de voortgang van het RIVM-onderzoek kan wenden tot de RIVM-website en het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Daarnaast is er altijd een (persoonlijk) gesprek met de juridische (claim)afhandeling van Defensie mogelijk.

RIVM-onderzoek

Naar aanleiding van de enquete van ex-POMS-medewerkers waaruit blijkt dat 68 procent van de oud-medewerkers kampt met gezondheidsklachten, kan de minister nog geen oordeel vellen over dat percentage. Ze wil eerst de uitslag van het RIVM-onderzoek naar de blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroomhoudende verf afwachten. Ook kan ze geen overzicht geven van de medische aandoeningen van de bij het CAOP geregistreerde (oud-)medewerkers. Dit in het kader van de privacywetgeving.

Ook vroeg de heer van Dijk of binnen het RIVM-onderzoek ook rekening wordt gehouden met individuele werkervaringen. Minister Hennis-Plasschaert bevestigt dit. In de deelonderzoeken over de werksituatie en de blootstelling aan de chroomhoudende verf in het verleden, wordt gebruik gemaakt van de informatie uit documenten en gesprekken met (oud-)medewerkers en van de antwoorden op vragenlijsten.

Op de vraag wanneer de uitslagen van het RIVM-onderzoek naar buiten komen, antwoordde de minister dat het merendeel van de deelonderzoeken dit jaar nog zal worden voltooid. Maar ze kon nog niet toezeggen hoe en wanneer deze zullen worden gepubliceerd.
De beantwoording van de hoofdvraag naar de kans dat het werken met chroom-6 houdende verf leidt tot gezondheidseffecten kan pas worden beantwoord nadat alle onderzoeken zijn voltooid. Aldus de minister in de brief aan de Tweede Kamer.

In de TV-uitzending van 17 mei stelden (oud)medewerkers, dat zij niet nog twee jaar willen wachten op de uitslagen van de RIVM-onderzoeken en zij stappen daarom nu naar de rechter.

De volledige tekst van het antwoord van de minister kunt u hier lezen.