1 juli 2021 – Het gebruik van verf met chroom-6 heeft geleid tot ernstige gezondheidsklachten bij medewerkers van Defensie. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de afhandeling daarvan met staatssecretaris Visser (Defensie). Hier volgt een samenvatting van dat debat.

Verf met chroom-6 is sterk roestwerend. Daarom werd deze ook bij het ministerie van Defensie veel gebruikt voor de bescherming van materieel. Maar chroom-6 is ook kankerverwekkend. Het RIVM heeft geconcludeerd dat medewerkers van Defensie niet altijd goed beschermd zijn tegen blootstelling aan de stof.

Staatssecretaris Visser heeft eerder haar excuses aangeboden aan de getroffen medewerkers. De gereedheid en de inzet van de krijgsmacht hebben voorrang gehad op de gezondheid van het personeel, zegt Visser, en dat had nooit zo mogen zijn. Ook heeft zij alle conclusies en aanbevelingen overgenomen van een in 2015 ingestelde commissie.

Schaderegeling

Defensie kende de gevaren, maar lichtte de medewerkers niet in, constateert Van Dijk (SP). Omdat de medewerkers ‘keihard zijn belazerd’, wil hij een ruimhartig schadefonds.

Geen enkel bedrag kan het leed ongedaan maken, zegt Van Wijngaarden (VVD), maar hij is blij met de ‘laagdrempelige regeling die mensen niet onnodig procedureel belast met bewijsvoering’. Wie heeft gewerkt met chroom-6 en een ziekte heeft die daar causaal verband mee houdt, komt volgens hem terecht in aanmerking voor de regeling.

Fritsma (PVV) vindt dat de overheid mensen met een ziekte die vooralsnog geen causaal verband met chroom-6 heeft, niet in de kou mag laten staan. Bij twijfel moet de overheid volgens Boswijk (CDA) coulant zijn met het toevoegen van nieuwe ziektes die aan het werken met chroom-6 gelinkt kunnen worden. Stoffer (SGP) wil de garantie dat individuele medewerkers echt maatwerk wordt geboden.

De regeling past in het Nederlandse schadevergoedingsrecht, reageert Visser. Ook ziektes waarvan de causaliteit met chroom-6 mogelijk aanwezig is, staan op de ziektelijst. De staatssecretaris wijst erop dat de lijst regelmatig en ook de komende zomer weer wordt aangepast.

Immateriële schade

‘Angst doet wat met mensen’. Bromet (GroenLinks) vindt dat met de regeling wordt voorbijgegaan aan de angst van medewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt, maar (nog) niet ziek zijn. Zij wil een uitkering van €7.000 voor iedereen die onbeschermd met deze stof heeft moeten werken.

Andere gevaarlijke stoffen

Van Beukering (D66) vraagt hoe de staatssecretaris garandeert dat andere gevaarlijke stoffen waarmee Defensiepersoneel heeft gewerkt geen soortgelijke gevolgen als chroom-6 hebben.

De aandacht voor het werken met gevaarlijke stoffen is verhoogd, zegt de staatssecretaris. De Inspectie SZW houdt de vinger aan de pols en heeft het ministerie aangeraden om zich niet alleen te richten op de persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook op technische aanpassingen. We moeten er hard aan blijven werken, aldus de staatssecretaris.

De Kamer stemt op 6 juli 2021 over de tijdens het debat ingediende moties.

BRON: website Tweede Kamer

Een (nog ongecorrigeerd stenogram) verslag van het debat over chroom-6 kunt u hier downloaden.