Het onderzoek naar het gebruik door militairen van kankerverwekkende verf met de stof chroom-6, wordt verder uitgebreid en versneld. Dat heeft minister Hennis-Plasschaert van Defensie donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Tot nu toe richtte het onderzoek zich alleen op enkele POMS-sites: werkplaatsen waar materieel van de NAVO werd onderhouden. De minister heeft de Kamer laten weten dat nu alle werkplaatsen bij Defensie waar is gewerkt met chroomhoudende verf, in het onderzoek worden betrokken.

Alle krijgsmachtonderdelen betrokken

Letselschade-expert Yme Drost maakte vorige week bekend dat ook werknemers van Landmacht, Luchtmacht en Marine, alsmede werknemers van door Defensie ingeschakelde derden, zich bij hem hebben gemeld. Drost vertegenwoordigt inmiddels meer dan 200 slachtoffers en is een uitgebreid onderzoek gestart.

Nog steeds wordt met Chroom-6 gewerkt

In een persbericht heeft het Ministerie van Defensie donderdag laten weten dat er ook nu nog wordt gewerkt met CARC en chroom-6, bij voorbeeld aan vliegtuigen, enkele wapensystemen en oud-Defensiematerieel. “Voor vliegtuigen is chroom-6-houdende verf een noodzakelijk middel om corrosie tegen te gaan. Hiervoor is geen alternatief. Dit is nodig om te voldoen aan de luchtwaardigheidseisen, ook in de civiele luchtvaart”, zo laat het ministerie weten.