Nazorg voor oud POMS-medewerkers en nabestaanden

Afgelopen maand berichtte het Ministerie van Defensie over het Informatiepunt Chroom-6. Nog niet alle oud POMS-medewerkers en hun naasten weten het Informatiepunt Chroom-6 te vinden als hét loket voor nazorg, aldus het bericht. Defensie roept dan ook iedereen met (hulp)vragen op om zich hier te melden. Of het nou gaat om het beantwoorden van vragen, begeleiding of ondersteuning; het informatiepunt helpt mensen.

In juni 2018 is het 1e deelonderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) afgerond en openbaar gemaakt. Hierbij werd het gebruik van chroom-6 onderzocht op de POMS-locaties van Defensiewaar Amerikaans materieel werd opgeslagen en onderhouden.
De afronding van dit onderzoek markeert voor alle betrokkenen een belangrijk moment. De resultaten maakten vaak diepe indruk. Op oud-medewerkers zelf, maar ook op hun directe omgeving en eventuele nabestaanden. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen goede nazorg krijgen als zij dat wensen. Het Informatiepunt Chroom-6 speelt hierbij een centrale rol.

Alle (hulp)vragen

Het Informatiepunt Chroom-6 is er voor alle (hulp)vragen. Over het onderzoek en de uitvoering van de regeling. Maar bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om een claim in te dienen of over vragen over hulp en ondersteuning op andere terreinen.
Waar mogelijk worden vragen direct beantwoord. Zo niet, dan begeleidt het informatiepunt naar een instantie met de juiste expertise. Als mensen dat prettig vinden, kan er ook iemand van Defensie thuis langskomen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren voor de uitkeringsregeling.

Onafhankelijk

Het Informatiepunt is op verzoek van Defensie ingericht. Defensie vindt het belangrijk dat er geen drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het Informatiepunt onder beheer van het CAOP. Dit is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.
Het Informatiepunt Chroom-6 heeft ook een Informatieblad uitgegeven voor oud-medewerkers en nabestaanden met informatie over wat er geregeld is met betrekking tot nazorg voor betrokkenen. Op de website nadere informatie over het RIVM-onderzoek dat nog steeds niet is afgerond. Het onderzoek naar chroom-6 gaat verder op andere Defensielocaties. Ook doet het RIVM nog onderzoek naar CARC op de POMS-locaties.

BRON: website Defensie