RIVM- en wetenschappelijke rapporten chroom-6

RIVM-rapport chroom-6 juni 2018: Onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties

In de periode 1984-2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhoudswerkzaamheden blootgesteld aan chroom-6. Dit gebeurde op vijf POMS-locaties van Defensie, waar Amerikaans materieel stond opgeslagen dat door Defensie-personeel werd onderhouden. Het chroom-6 bevond zich vooral in de grondverf van het materieel. De schadelijke stof kon vrij komen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat het arbobeleid van Defensie op de POMS-locaties onvoldoende was. Bij (oud-)medewerkers van Defensie kan de blootstelling aan chroom-6 ziekten hebben veroorzaakt of in de toekomst nog veroorzaken.

 

Resultaten

De resultaten van dit deel van het onderzoek kunt u terugzien in verschillende rapporten.

 

Samenvattend hoofdrapport van het onderzoek

De resultaten worden ook uitgelegd in een brochure, animatievideo en informatieve illustratie:

 

Wetenschappelijke rapporten

Het onderzoek is uitgevoerd in verschillende deelonderzoeken. Hier vindt u de rapporten van de deelonderzoeken:

 1. RIVM-rapport: Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam.
 2. Rapport IRAS (Universiteit Utrecht): Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006.
 3. RIVM-rapport: Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie.
 4. RIVM-rapport: Het vóórkomen van sterfte, ziekten, aandoeningen en gezondheidsklachten onder ex-POMS-medewerkers.
 5. TNO-rapport: Aantonen van blootstelling aan chroom-6 verbindingen middels analytisch laboratoriumonderzoek.
 6. TNO-rapport: Kan (lichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan chroom-6.
 7. RIVM-rapport: Bedrijfsgeneeskundige zorg door Defensie geboden aan (ex-)POMS-medewerkers.
 8. TNO-rapport: Normen en recht op bescherming algemeen.
 9. RIVM-rapport: Een onderzoek naar arbeidsbescherming en veiligheid bij de POMS-sites. Normen en Recht op Bescherming: Defensie-specifiek.
 10. Rapport Maastricht University: Aansprakelijkheid voor het laten werken met chroom-6.
 11. Rapport Universitei Utrecht: Eindrapport WP4 Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984 – 2006.

 


Zie ook de publicaties die Defensie zelf op haar website ter inzage heeft gesteld

Bron: RIVM