De Paritaire Commissie heeft eind oktober minister Hennis-Plasschaert geadviseerd om het RIVM-onderzoek ‘Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, Chroom-6 en CARC’ uit te breiden. Door deze uitbreiding van het onderzoek, zullen de uitkomsten van het onderzoek wel worden vertraagd en in de zomer van 2017 nog niet klaar zijn.

De minister heeft de Paritaire Commissie (PC) in het leven geroepen om het proces van het RIVM-onderzoek te bewaken en de voortgang te bevorderen. Ze heeft de taak om de minister te adviseren ten aanzien van het bepalen van omvang van de opdracht van het RIVM. Maar ook het vaststellen van de onderzoeksopdrachten en het prioriteren van de deelonderzoeken. De PC heeft in 2014 de prioriteit gelegd bij het onderzoeken van de gezondheidsrisico’s op de voormalige POMS-locaties door de werkzaamheden met chroomhoudende verf.

Uitbreiding onderzoek

De commissie heeft ook toezeggingen gedaan om het onderzoek uit te breiden naar de mogelijke gevolgen van het werken met chroom-6 op andere locaties van Defensie en dat vraagt ze nu aan bij de minister. Daarnaast wil de commissie graag nog een extra onderzoek doen naar CARC op de POMS-locaties. De opzet van deze beide nieuwe onderzoeken ontving de minister samen met de aanvraag. De PC vroeg daarin de minister om deze uitbreiding van het onderzoek van het RIVM goed te keuren. De commissie hoopt dat met de opgedane ervaring bij het lopende onderzoek, deze extra onderzoeken efficiënter en sneller zullen verlopen en kunnen worden afgerond.

Op 15 november 2016 heeft minister Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer geïnformeerd over het advies van de Paritaire Commissie. Ze deelt de Kamer mee, dat zij de adviezen van de PC overneemt en daarmee dus haar goedkeuring geeft aan de uitbreiding van het RIVM-onderzoek. Op het feit dat pas eind 2016 een begin zal worden gemaakt met het bespreken van de opzetten van de nieuwe onderzoeken met de betrokken commissies en dat dan nog ongeveer een jaar zal duren, is de minister helaas niet ingegaan.