Vorige week is bekend geworden dat de giftige Chroom-6 verf in verflagen van oude NS-treinen zit en dat ongeveer duizend medewerkers van NedTrain jarenlang zijn blootgesteld aan de verf met de kankerverwekkende stof. Hierop heeft NS laten weten dat een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat toetsen of de maatregelen die worden genomen afdoende zijn.

Onderzoek

Vakbond FNV stelde vorige week dat er tot kort geleden nog door medewerkers met de giftige verf is gewerkt. Bij NedTrain werden namelijk de oude treinstellen, waarop de verf nog aanwezig is, onderhouden. Onder andere werd hierbij de oude verflaag van de onderdelen van de trein geschuurd. Daarbij komt Chroom-6 vrij.

De NS zelf zegt dat de verf tegenwoordig niet meer wordt gebruikt. Ook lijken de huidige veiligheidsvoorschriften te voldoen. Toch wil het bedrijf laten toetsen of dat ook daadwerkelijk zo is. De onderzoekscommissie zal bestaan uit het RIVM, het Bureau Beroepsziekten en ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal er bij betrokken worden. De uiteindelijke onderzoeksopzet, de bevindingen en adviezen van de commissie zullen openbaar worden gemaakt.

Bijeenkomst 8 september

Op 8 september hield FNV Spoor een bijeenkomst in Haarlem voor medewerkers, die bezorgd zijn over hun gezondheid. Er kwamen zo’n 130 ongeruste medewerkers naar de avond. Dat was meer dan de FNV had verwacht.

Tijdens de avond is gesproken over de voorzorgsmaatregelen van NedTrain, zoals beschermingspakken en isolatie van ruimtes waar de stofdeeltjes vrijkomen. Toch blijkt uit een aantal verhalen van medewerkers, dat NedTrain het niet zo nauw neemt met de voorzorgsmaatregelen. Ook gaf een aantal mensen aan klachten te hebben. Nog niet duidelijk is, of deze klachten komen door blootstelling aan Chroom-6. De vakbond eist nu van NedTrain, dat werknemers, als zij dat willen, zich door een onafhankelijke specialist kunnen laten onderzoeken.

Ook zorgen in Tilburg

Medewerkers van de voormalige NS-hoofdwerkplaats in Tilburg maken zich zorgen over hun gezondheid. In die werkplaats werden locomotieven en treinstellen afgeschuurd en gestraald waarop de kankerverwekkende chroom-6-verf zat.
Dat zeggen bestuurder Remco Mast van vakbond FNV Spoor en Peter Bekkers, OR-lid van Nedtrain die ook in de NS-vestiging in Tilburg heeft gewerkt. Aldus Omroep Brabant in haar nieuwsbericht op 2 september jl.  De NS stelde, dat de chroom-6 alleen vrijkwam bij het schuren van het reizigersmateriaal in de werkplaatsen. En dat werd nu juist gedaan in de NS-hoofdwerkplaats in Tilburg. Locomotieven en reizigersmaterieel werden daar gestript, geschuurd en gestraald. Peter Bekkers:”Ook vanuit Tilburg hebben we onze zorgen geuit aan de NS die onderzoek doet.” Niet bekend is of er MS-medewerkers zijn die last hebben van gezondheidsklachten die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan de chroom-6-verf.

Meer informatie over chroom-6 en NedTrain vindt u hier