Honderden defensiemedewerkers hebben jarenlang gewerkt met kankerverwekkende en chroomhoudende verf. Vorige week werden in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Hennis van Defensie over deze kwestie.

Handelwijze Defensie

De eerste opmerkingen van de oppositie betroffen de handelwijze van minister Hennis. Haar houding zou aanvankelijk te passief zijn geweest, waardoor ze steeds leek te zijn overvallen door elkaar opvolgende nieuwe berichten over de zaak. Hennis ontkende dit en zei dat ze de zaak vanaf het begin zeer serieus heeft genomen. Dat zou blijken uit het instellen van een meldpunt en de inventarisatie die ze heeft gemaakt.

Financiële tegemoetkoming

Inmiddels hebben zich bij defensie 900 (oud-)medewerkers gemeld, zo liet de minister weten. Een kwart van hen heeft klachten die veroorzaakt kunnen zijn door de kankerverwekkende verf. De (oud-)medewerkers die ernstig ziek zijn geworden van de verf, krijgen voor het eind van 2014 een financiële tegemoetkoming, aldus Hennis. De details van deze regeling moeten nog worden uitgewerkt door het ministerie. Ook moet nog worden overlegd met de vakbond. De regeling is bedoeld voor ernstig zieke werknemers die “aannemelijk” kunnen maken dat hun klachten verband houden met chroomverf. Over de hoogte van het bedrag dat een gedupeerde kan krijgen, kon Hennis nog niets zeggen.

Aansprakelijkheid

Deze regeling zegt, volgens minister Hennis, niks over een eventuele erkenning van de aansprakelijkheid. Die vraag kan pas worden beantwoord nadat het lopende onderzoek is afgerond. Het onderzoek, dat onder meer door het RIVM wordt uitgevoerd, zal naar verwachting nog zo’n 1 tot 2 jaar duren. Er wordt gekeken of dit sneller kan, door bijvoorbeeld resultaten van deelonderzoeken tussentijds bekend te maken

Mag geen afleidingsmanoeuvre zijn

Letselschade-expert Yme Drost, die bijna 200 zieke oud-werknemers van defensie vertegenwoordigt, wil op korte termijn in gesprek met juristen van defensie over de totale schadeafwikkeling. “De financiële tegemoetkoming die de minister heeft aangekondigd is slechts een aanzet, maar mag ons niet afleiden van het traject om te komen tot een snelle erkenning van aansprakelijkheid en een voortvarende volledige schadeloosstelling van alle slachtoffers”, aldus Drost.

Onderzoeksleider Taskforce

Ook was er kritiek op het aanstellen van oud-luchtmachtcommandant Groen. Groen leidt de Taskforce Chroom-6, die het RIVM helpt bij het onderzoek. Leden van de oppositie, in navolging van vele slachtoffers, lieten weten het niet eens te zijn met deze benoeming. Groen was namelijk zelf werkzaam als functionaris op een luchtmachtbasis waar met de giftige verf werd gewerkt en zou in die tijd daarover geen gelukkige keuzes hebben gemaakt. Daardoor zou schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. Hennis deelde de Kamer mee niet van plan te zijn Groen te vervangen. Ze sloot daarbij niet uit dat Groen door de ontstane commotie zelf zijn taak zal neerleggen. Dat laatste heeft Groen woensdag 12 november ook daadwerkelijk gedaan. Minister Hennis beziet nu wie zijn taak kan overnemen.