In rapporten van de Arbo-dienst, die de NOS in handen heeft gekregen, staat dat veel meer medewerkers van Defensie zijn blootgesteld aan Chroom-6. Het blijkt dat niet alleen werknemers van de vijf voormalig NAVO-depots zijn blootgesteld aan Chroom-6, maar ook nog duizenden anderen. Op 9 werkplekken van de luchtmacht, waaronder vliegbasis Twente, bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en de marinewerf van Den Helder werkten de medewerkers ook met Chroom-6. Op sommige van deze plekken was de concentratie Chroom-6 wel 200x groter dan de toegestane norm.

Medewerkers NAVO-depots ziek door Chroom-6

Blootstelling aan Chroom-6 is levensgevaarlijk. Al 200 voormalig werknemers van de NAVO-depots geven aan zeer ernstig ziek te zijn geworden door het werken met de verf en eisen een schadevergoeding. Het chemische goedje werd vroeger onder andere gebruikt om de CARC-verf extra sterk te maken. Volgens toxicologen is Chroom-6 bij aanraking en inademing zelfs nog gevaarlijker dan asbest.

Ook elders blootstelling aan Chroom-6

Nu blijkt dus dat er op nog veel meer plekken is gewerkt met Chroom-6. En dat veel meer werknemers zijn blootgesteld aan de giftige stof. Het gaat nu niet meer om honderden oud-werknemers, maar om duizenden. De Arbo-rapporten die de NOS in handen heeft, zijn opgesteld tussen 1999 en 2001 naar aanleiding van een verbouwing op de voormalige vliegbasis Twente. Bij deze verbouwing bleek dat personeel mogelijk schadelijke stoffen had ingeademd. Hierop werd het werken met de CARC-verf stilgelegd. Aansluitend kwam er een onderzoek bij alle krijgsmachtonderdelen die met de verf werkten.

Normen ver overschreden

Ook een ander rapport, uit 1998, meldde dat de normen ver overschreden zijn. Het bleek dat in Volkel de concentratie Chroom-6 al 90x groter was dan de toegestane norm. In Woensdrecht was de concentratie zelfs 200x groter dan de norm. Yme Drost, letselschade-expert van Drost Letselschade zegt hierover: “De rapporten vertellen ons dat Defensie al geruime tijd op de hoogte is van de blootstelling aan Chroom-6. Al vanaf de jaren ’80 zijn daar signalen van geweest, maar toch is er te laat of onvoldoende ingegrepen. Als u mij vraagt hoe ik dit zie, heb ik nadrukkelijk het idee van een ‘doofpotaffaire’.”

Drost Letselschade: al meer dan honderd zaken in behandeling

Yme Drost verwacht nog veel meer meldingen van slachtoffers, “waarschijnlijk vele honderden”. Op dit moment hebben al meer dan honderdveertig slachtoffers en nabestaanden zich gemeld bij Drost Letselschade. Dat zijn voornamelijk meldingen van slachtoffers die werkzaam zijn geweest op de NAVO-depots. Inmiddels heeft Drost Letselschade ook acht meldingen binnen gekregen van oud-defensie medewerkers, of hun nabestaanden, die op verschillende vliegbases in Nederland hebben gewerkt, waaronder vijf op de voormalige vliegbasis Twente. Ook heeft het kantoor meldingen ontvangen van een voormalig medewerker van de RDM, van de marinebasis Den Helder en vijf meldingen van medewerkers van diverse onderdelen van de Koninklijke Landmacht. Van de medewerkers van de landmacht is nog niet duidelijk of de verf waar zij mee gewerkt hebben in alle gevallen ook Chroom-6 bevatte, zegt Drost.

Minister start onderzoek

Na aanleiding van de eerste meldingen heeft minister Hennis van Defensie een onderzoek gestart. Zij neemt in dit onderzoek echter alleen de vijf ‘bekende’ werkplaatsen mee en nog niet de tien andere. De vakbond voor Burger & Militair Defensiepersoneel (VBM) vindt dit onderzoek te beperkt en heeft om een verdergaand onderzoek gevraagd. Hennis verklaarde: “Mocht het verzoek van de vakbond mij bereiken, ben ik bereid tot nader onderzoek om alle voormalig werkplekken te onderzoeken”.

Drost start eigen onderzoek

Drost Letselschade heeft vorige week haar eigen onderzoeksafdeling opdracht gegeven uitgebreid onderzoek in te stellen naar alle feiten rondom het Chroom-6 schandaal. De resultaten worden ter zijner tijd openbaar gemaakt en aangeboden aan de Minister van Defensie.