Slachtoffers van de giftige chroom-6-verf zijn het wachten beu en slepen Defensie voor de rechter. Het gaat om doodzieke oud-medewerkers van Defensie die gewerkt hebben op de POMS-sites aan de grens met Duitsland.
Op deze voormalige NAVO-sites moesten zij Amerikaans legermaterieel zoals tanks en andere voertuigen schoonmaken en voorzien van een nieuwe laag kankerverwekkende chroomhoudende verf. In de TV-uitzending van EenVandaag Binnenland van 17 mei werd aandacht aan deze zaak besteed.

De oud-Defensiemedewerkers kunnen niet nog twee jaar wachten op de uitslag van het RIVM-onderzoek naar het gifverfschandaal. Sommigen zijn zo ziek dat ze de uitslag van het onderzoek niet halen. Zij bundelen nu hun krachten en hebben een stichting gevormd om te procederen tegen Defensie. Zo denken ze eventuele schadeclaims veel sneller te kunnen indienen en toegewezen te krijgen. Het TV-programma EenVandaag bracht het gifverfschandaal in juli 2014 als eerste op tv. Toen bleek dat de oud-Defensiemedewerkers jarenlang onbeschermd met de kankerverwekkende CARC-verf hadden gewerkt. Onderzoeken van stofmonsters uit de jaren ’90 wezen uit dat de chroom-6-waarden van die verf veel te hoog waren op de werkplek. Het personeel werkte onbeschermd met de giftige verf.

Gecompliceerd onderzoek

Het ministerie van Defensie heeft RIVM de opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek naar het gifverfschandaal maar het onderzoek is gecompliceerd en veelomvattend. Inmiddels overlijden er oud-medewerkers en worden er steeds meer ziek. Zij kunnen en willen niet nog twee jaar wachten op het RIVM-onderzoek en stappen naar de rechter zonder te wachten op de uitslag van het RIVM-onderzoek.

In EenVandaag kwamen ex-Defensiemedewerkers aan het woord. Op alle afdelingen werd gewerkt met CARC verf en andere giftige stoffen. Wiel Hager werkte op de preservationafdeling van de NAVO-site in Brunssum. Hij moest de tanks van nieuwe verflagen voorzien en werd sinds jarenlang blootgesteld aan de chroomhoudende verf. Hij is ernstig ziek, heeft drie soorten kanker maar is strijdbaar. Met zijn oud-collega’s Giel Blom en Henk Coort en hun advocaat nemen zij het voortouw en geven de noodzaak aan van een snelle afhandeling van de zaak voordat het te laat is. Hun stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS  is bedoeld om geld in te zamelen om de rechtszaak te kunnen voeren.
SP-Kamerlid Jasper van Dijk zal opnieuw vragen stellen aan Minister Hennis Plasschaert met de vraag de afwikkeling van de chroom-6-zaak te bespoedigen.

Het ministerie van Defensie zegt dat het RIVM-onderzoek tijd kost en dat er tot die tijd gebruik gemaakt kan worden van een coulanceregeling voor (oud-)medewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 houdende stoffen.
De zieke (oud-)medewerkers van de POMS-sites in Eygelshoven en Brunssum krijgen op z’n vroegst in de loop van 2017 te horen of hun klachten direct verband houden met de giftige stoffen waarmee ze werkten. Ook wordt dan pas bekend in hoeverre Defensie heeft gefaald bij de bescherming van deze medewerkers.

Openbaarheid

Op de website van 1Limburg van 17 mei stelt  advocaat Rob Bedaux uit Heerlen dat er al voldoende is aangetoond dat de chroom-6-waarden in de werkplaatsen de norm ver overschreden. Het rapport dat Defensie laat opstellen door het RIVM wordt pas volgend jaar verwacht. Zo lang kunnen veel ex-werknemers niet wachten omdat ze ernstig ziek zijn. Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur wil de advocaat nu van het ministerie precies weten hoeveel Defensie-medewerkers ziek zijn geworden. Als die medische gegevens bekend zijn kan hij namens de stichting een rechtszaak beginnen.

Registratie

In maart 2015 werd bekend dat het oud-Defensiepersoneel dat ernstig ziek werd van werken met de giftige chroomhoudende verf een tegemoetkoming tot 15.000 euro krijgt. Mensen kunnen zich nog steeds hiervoor melden bij het Informatiepunt chroom-6. Dit informatiepunt Chroom-6 & CARC registreert meldingen over het werken met chroom-6 bij Defensie. De meldingen werden eerst vooral gedaan door oud-defensiepersoneel. Mensen meldden zich met klachten over hun gezondheid. Ze vermoedden dat die klachten waren ontstaan doordat ze met chroom-6 hadden gewerkt bij Defensie.
De registratie is niet beperkt tot voormalig defensiepersoneel met gezondheidsklachten. Ook nabestaanden hebben zich gemeld. Later kwamen er meldingen bij van personeel dat nog steeds in dienst is van Defensie. Ook meldden zich mensen die niet ziek waren, maar bezorgd. Zij hadden bij Defensie met chroom-6 gewerkt en vreesden alsnog ziek te worden.
Personen, die voor Defensie hebben gewerkt als uitzendkracht, zzp-er of werknemer van een bedrijf, kunnen zich ook melden en registreren. Hun vragen worden meegenomen in het onderzoek en zij worden dan op de hoogte gehouden over het onderzoek.