Uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat er vooralsnog geen afwijkingen zijn vastgesteld aan het ontwerp van de nieuwe overkapping van de Grolsch Veste. Wel constateert de Onderzoeksraad dat de basisconstructie van de overkapping op het moment dat werd gestart met de afbouw niet gereed was.

De Onderzoeksraad stelt dat er alleen op, onder of aan de overkapping gewerkt mag worden als de stabiliteit en sterkte gegarandeerd zijn en blijven.

De Onderzoeksraad heeft geconstateerd dat op de dag van het ongeval verschillende voor de stabiliteit essentiële onderdelen, zoals koppelstaven en schoren, ontbraken. Bovendien was de verankering van de spanten aan de achterzijde van de tribune niet volledig gestabiliseerd. Het is een gegeven bij de montage van dergelijke constructies dat de grens tussen stabiliteit en instabiliteit klein is tot het moment dat het laatste element is aangebracht. Door een combinatie van het ontbreken van de voor stabiliteit en sterkte noodzakelijke onderdelen en het toch belasten van  de constructie, is  bij de bouw in De Grolsch Veste het omslagpunt naar instabiliteit overschreden.

Dat de stabiliteit en sterkte van de constructie op het moment van instorten niet  voldeden, staat voor de Onderzoeksraad vast. Het onderzoek naar het ongeval in De Grolsch Veste gaat verder. De Onderzoeksraad wil onder meer nog onderzoeken hoe het mogelijk was dat zoveel mensen tegelijk aan het werk waren, terwijl de dakbouw in een gevaarlijke fase verkeerde. De Raad wil tevens achterhalen of tijdsdruk wellicht een rol speelde. Het definitieve rapport verschijnt naar verwachting in april 2012.

Volgens letselschade-expert Yme Drost, die samen met zijn kantoorgenoot mr. Benno Reekers de belangen van tien slachtoffers van het dakdrama behartigt, staat met de voorlopige conclusies van de Onderzoeksraad de civielrechtelijke aansprakelijkheid van  de hoofdaannemer vast.

© Drost Letselschade