Drost Letselschade heeft rond de shockschadeclaims na het dakdrama van de Grolsch Veste geconstateerd dat er veel onbegrip heerst over het feit dat mensen psychische schade claimen.

Yme Drost, directeur van Drost Lestelschade, snapt die basale reactie van mensen wel: “We leven in een cultuur van niet zeuren maar aanpakken. Daarbij komt dat psychische aandoeningen in zijn algemeenheid veelal tot onbegrip leiden. Dat komt voornamelijk doordat de meeste mensen er zichtbaar gezond uitzien.” Volgens Drost kun je dan ook veel beter zichtbaar letsel hebben. Maar schijn bedriegt, aldus Drost: “De impact van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) kan leiden tot een levenslang isolement.”

Drost heeft veel ervaring met dergelijke schadeclaims. Zo verhaalde hij – als eerste in Nederland – schade voor NS-machinisten en -conducteurs die na de zoveelste dodelijke aanrijding een PTSS opliepen. “Ik ken een NS’er die al jaren arbeidsongeschikt is en door zijn PTSS in een gebied is gaan wonen waar hij met zekerheid geen trein of treinspoor meer tegen kan komen; hij kan er niet meer tegen. Het leed van zo iemand is onbeschrijfelijk.” Volgens Drost kun je dan als regel ook beter een beenbreuk oplopen na een ongeval dan een stressstoornis: “Het slachtoffer weet dat die beenbreuk wel weer geneest, maar weet moeilijk om te gaan met de gevolgen van de stressstoornissen.”

PTSS

Een PTSS kenmerkt zich, aldus Wikipedia, door herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties. Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont zoals een klinische depressie. Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Duren deze korter dan een maand, dan spreekt men van een acute stressstoornis (ASS). PTSS is met behandeling te genezen of te verbeteren. Soms kan dit ook spontaan gebeuren.

Shockschade

Het burgerlijk wetboek heeft de mogelijkheid gecreëerd om shockschade te claimen. Drost: “Er moet echter nadrukkelijk sprake zijn van een psychiatrisch te duiden aandoening. En ook, uitzonderingen daargelaten, moet je het ernstige ongeval, met al zijn verschrikkelijke gevolgen, daadwerkelijk hebben zien gebeuren.” De indruk die na de claims rond de Grolsch Veste is ontstaan, is dat een ieder die het ongeluk heeft zien gebeuren, of er bijvoorbeeld een nacht slecht van geslapen heeft, schade kan vorderen, maar dat is absoluut niet het geval.”

Affectieschade

Shockschade moet niet verward worden met affectieschade: het verlies van een dierbare, zonder daar getuige van te zijn geweest. Volgens Drost heeft dat als vanzelfsprekend ook een enorme impact op nabestaanden, maar heeft onlangs de Tweede Kamer het wetsvoorstel daarover afgewezen. “Vanuit de solidariteitsgedachte van de samenleving, denk aan ons verzekeringsstelsel”, zou er volgens Drost meer begrip in de samenleving moet zijn voor het financieel compenseren van ook dergelijk leed. “Niemand die mij kan uitleggen waarom een functionele lichamelijke beperking wel recht geeft op smartengeld, maar het gemis van een dierbare, tot uiting komend in psychiatrisch te duiden geestelijk leed, niet. Ik ken mensen die door het gemis van een dierbare arbeidsongeschikt zijn geworden en in een sociaal isolement zijn terecht gekomen.”

© Drost Letselschade