Dat visbedrijf Foppen haar zalm niet op salmonella heeft getest, is naar het oordeel van het OM niet verwijtbaar. Want dat is niet verplicht. Vorige maand heeft het OM opnieuw besloten om Foppen niet te vervolgen. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat Foppen strafbare feiten gepleegd heeft. Terwijl in 2014, dus 2 jaar na het salmonella-incident, Foppen nog onder verscherpt toezicht is gesteld nadat meerdere voedselveiligheidsregels overtreden waren. Naar aanleiding van deze zaak besteedt de website van AMWEB aandacht aan terugroepacties van levensmiddelen

Vier jaar geleden zijn zeker vier mensen overleden na het eten van met salmonella besmette zalm, afkomstig van Foppen. Nog eens ruim 23.000 mensen werden ziek. Daarnaast gebruikte Foppen jarenlang de verboden stof natriumnitriet in visproducten, dat bij consumptie kan leiden tot de kankerverwekkende stof nitrosamine. Toch is de vis met natriumnitriet niet uit de handel genomen. Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. De inspectiedienst heeft ook vorige maand het verscherpte toezicht opgeheven, omdat Foppen haar zaken inmiddels “voldoende op orde heeft”.

Product-recall een toenemend risico

Bijna dagelijks zijn er berichten over terugroepacties (recall) van producten, zowel in de food als de non-food sectoren. Ook al komen die niet allemaal zo prominent in het nieuws als de vis van Foppen of de ‘plastic’  Marsrepen. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het aantal meldingen van veiligheidsproblemen en corrigerende acties voor zowel consumentengoederen, voedingsmiddelen als geneesmiddelen jaarlijks nog steeds groeit. Dus meer onveilige producten en autoriteiten die ons niet altijd optimaal lijken te beschermen.

Gevolg is dat de kans op mogelijke letselschade of zelfs overlijden door een onveilig product toeneemt. Verder is er de substantiële financiële- en reputatieschade voor bedrijven zelf die worden geconfronteerd met een recall. Niet voor niets wordt recall door de voedselsector als één van haar meest strategische bedrijfsrisico’s gezien. Overigens heeft Mars door haar adequate terugroepactie van vele miljoenen repen in 55 landen en heldere communicatie laten zien dat mogelijke gevolgschade en verdere merkschade kan worden voorkomen.

Boete versus beloning

Sinds jaar en dag bestaat er een Europese richtlijn die regelt dat de producent of importeur aansprakelijk is voor schade toegebracht aan consumenten door een gebrekkig of onveilig product. Foppen kreeg voor de salmonella-besmetting slechts een boete van € 4200. Daarom heeft staatssecretaris Martijn van Dam besloten de maximum boete bij overtreding van de regels per 1 juni 2016 te verhogen van € 20.000 naar 10% van de jaaromzet. Dat blijft natuurlijk pleisters plakken, terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel is.

Consumenten: wees bereid een fatsoenlijke prijs te betalen voor goede en veilige producten. Producenten: hou je aan de regels en werk samen met betrouwbare supply chain partners. Zorg voor een adequaat recallplan, jaarlijkse recalloefening en een passende recallverzekering. Tenslotte overheid: bezuinig niet op de toezichthouder en neem de gezondheidsbescherming echt serieus. Stimuleer het bedrijfsleven met een jaarlijkse Product Safety Award. Belonen is tenslotte beter dan achter het net vissen. Of willen we toch liever gefopt worden?  Aldus Peter Hartman van RiskFit Innovation op het online platform van AM:

Bron: amweb.nl