De visverwerker Foppen uit Harderwijk heeft in 2012 in Griekenland meer zalm verwerkt dan was toegestaan. Het bedrijf kreeg daarvoor een boete van de EFET, de Griekse voedselautoriteit. Dit blijkt uit correspondentie tussen de EFET en haar collega’s van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Aldus Omroep Gelderland, die dit heeft kunnen achterhalen.

Uit de mailwisseling blijkt ook dat Foppen, ondanks waarschuwingen, niet wilde luisteren naar de EFET over welke zalm vernietigd moest worden na de salmonella-uitbraak in 2012. Ook daarvoor kreeg Foppen een boete en werd de productie tijdelijk stilgelegd. Deze mailwisseling was volgens de NVWA twee jaar geleden onvindbaar, maar komt nu na een WOB-procedure van Omroep Gelderland toch alsnog boven water. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft de mailwisseling ook niet verwerkt in haar onderzoeksrapport, dat werd opgemaakt na de salmonellacrisis. In dat rapport werd Foppen zelfs één van de betere visverwerkers genoemd.

Reactie Foppen

De visverwerker Foppen geeft in een reactie op deze uitkomsten aan, dat er inderdaad meer werd geproduceerd dan mocht, maar dat ze een uitbreidingsvergunning had aangevraagd. Volgens Foppen is er geen causaal verband tussen meer vis verwerken dan toegestaan en de salmonellabesmetting. Experts echter zeggen dat overproductie direct van invloed is op de hygiëne en dat de kans op een besmetting dus veel groter is. Foppen blijft staan achter de conclusies uit het definitieve rapport van de OvV over de salmonellabesmetting van 2012. Een woordvoerder van Foppen verklaart: ”Naar onze mening bevat dit artikel (gisteren op de website van Omroep Gelderland; red. WFL) geen nieuwe of anderszins onbekende feiten die aan die conclusies afbreuk doen.”

Reactie Onderzoeksraad en NVWA

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat het onderzoek van 2013 naar de salmonellacrisis niet zal worden heropend. Volgens de raad is alle relevante informatie er in verwerkt. Het rapport is afgeleverd en daar blijft het bij, aldus de OvV. Intussen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de controle op de visverwerker teruggebracht tot ‘normaal regime’. Zo meldt Omroep Gelderland vandaag op haar website. Dat betekent dat alleen nog gecontroleerd wordt bij ‘aannemelijke risico’s’, aldus de NVWA. Het speciale controleteam van de NVWA hoeft dan niet meer worden ingezet.

Reactie Drost

De letselschade-expert Yme Drost vindt nog steeds dat Foppen toch vervolgd moet worden voor de salmonellacrisis in 2012 en zegt dat justitie ‘zich er met een jantje-van-leiden’ van afmaakt. Afgelopen maandag nog werd bekend dat het openbaar ministerie de visverwerker niet gaat vervolgen.
Drost stond de afgelopen jaren 550 slachtoffers en nabestaanden bij die ziek werden na het eten van besmette zalm. Hij hekelt het rapport van de OvV, dat in 2013 onderzoek deed naar de besmetting. “Deze nieuwe informatie is in het rapport niet terug te lezen”. Volgens hem wordt het steeds duidelijker dat bij Foppen alles was gericht op maximale productie en dat de hygiëne op de tweed plaats kwam. “Als je je niet houdt aan de toegestane productie per dag, dan ben je mogelijk schuldig aan een strafbaar feit”, zegt Drost.
Als justitie niet in beweging komt, wil Drost zelf naar het gerechtshof gaan om vervolging of een gerechtelijk vooronderzoek af te dwingen. Hij noemt het ernstig dat de Onderzoeksraad niet ‘vatbaar is voor kritiek op het eigen functioneren’. Het Openbaar Ministerie was desgevraagd niet beschikbaar voor commentaar.

Bron: Omroep Gelderland