Gerookte zalm Jumbo al langer bedorven

03-03-2016

Volgens een onderzoek van de Consumentenbond in het begin van dit jaar is de gerookte zalm van de supermarktketen Jumbo al langer niet van goede kwaliteit. In februari haalde de Jumbo diverse zalmproducten uit de schappen vanwege besmetting met de listeria-bacterie. Deze bacterie kan voedselinfectie veroorzaken. De Consumentenbond deed onderzoek naar een twintigtal merken gerookte zalm. Daarbij kwamen drie soorten van Jumbo het slechtst uit de test. In een persbericht van afgelopen woensdag vermeldt de bond daarbij ook nog, dat al deze drie afkomstig waren van de leverancier Van Wijnen. Van de monsters van de drie merken bevatte 87 procent op de uiterste houdbaarheidsdatum zoveel bacteriën dat ze eigenlijk al bedorven waren. Drie monsters waren zelfs al bedorven bij aankoop, dus ver voor de uiterste verkoopdatum. De volledige uitslagen van deze test zal de Consumentenbond in april publiceren.

Strengere controles

De directeur van de Consumentenbond, Bart Combée, noemt het onbegrijpelijk dat er problemen zijn met zalm. Volgens hem maken veel visverwerkende bedrijven er wat betreft hygiëne een ‘puinhoop’ van. Hij vindt dat de visverwerkende industrie, de supermarkten en de overheid elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat de misstanden in de sector worden opgelost. En daarbij ook, zoals hij toelicht: “Strengere controles door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten zelf, en spoedige invoering van hogere boetes en openbaarmaking van controlegegevens van die NVWA, met naam en toenaam, zijn broodnodig”.

Reactie Jumbo

Jumbo zegt in een reactie dat ze bekend zijn met dit onderzoek van de Consumentenbond. ”Deze onderzoeksresultaten samen met de bevindingen van de NVWA zijn voor ons aanleiding geweest om twee weken geleden al de gerookte zalm uit onze schappen te halen. Verder is Jumbo toen per direct met de afname van betreffende leverancier gestopt. Ook zal Jumbo net als andere supermarktketens een natuurlijk conserveringsmiddel toevoegen aan haar gerookte zalmproducten van het Jumbo merk. Dit heeft jammer genoeg enigszins effect op de smaak van de zalm, maar is ondertussen wel gebruikelijk in de markt”, aldus een woordvoerder van de supermarktketen.

 

 

Listeriabesmetting in zalm aangetroffen

15-02-2016

Op verpakte zalmsnippers en plakjes zalm van de Jumbo is de darmbacterie listeria aangetroffen. Dat bleek uit een uitgebreide steekproef van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks vijfenveertig tot zestig personen ziek van deze bacterie, van wie zo’n twintig mensen overlijden. Volgens een woordvoerder van het hoofdkwartier van Jumbo in Veghel zijn geen meldingen bekend van mensen die ziek zijn geworden van de zalm. Het gaat om de verpakte zalmsnippers van 150 gram met een houdbaarheidsdatum tot 29 februari. En pakken met plakjes zalm van 100 gram die tenminste houdbaar zijn tot 23, 25 en 26 februari en 1 maart. Wanneer je deze zalm hebt gekocht kun je die beter niet opeten, maar terugbrengen naar de winkel, waar je direct je geld terugkrijgt. Alle andere zalm gekocht bij de Jumbo is volgens de woordvoerder wel veilig.

Besmetting

Op de website van de supermarktketen staat een verklaring. De bacterie zou op twee monsters zijn aangetroffen. Hoe dit kon gebeuren wordt momenteel door Jumbo en de leverancier van de zalm, de firma Van Wijnen uit Krimpen aan de IJssel onderzocht. Volgens de leverancier van de vis kwam de besmetting deze week aan het licht. En de aanwezigheid van de listeriabacterie werd door een tweede test bevestigd. Naast de Jumbo is de besmette zalm ook geleverd aan een afnemer in Duitsland. De darmbacterie listeria kan de voedselinfectie listeriose veroorzaken en is vooral schadelijk voor ouderen, mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen.

Leverancier

De visleverancier Van Wijnen staat per direct onder verscherpt toezicht van de overheid. Vorige week was al bekend geworden dat Van Wijnen het niet erg nauw neemt met de controles. Uit controlerapporten van de NVWA bleek dat de leverancier zich niet aan de regels hield. Omroep Gelderland had deze rapporten opgevraagd. Zij doet al jaren onderzoek naar het functioneren van visleverancier Foppen. Zij stuitte daarbij ook op onregelmatigheden bij de visleverancier Van Wijnen. Deze laatste heeft inmiddels driemaal een boete gekregen. En daarna volgt dan dus nu verscherpt toezicht. Het bedrijf betreurt dit incident ten zeerste, laat het weten in een reactie.

Update

De NVWA waarschuwde maandag 15 februari opnieuw voor besmette vis. Want ook bij gerookte forel van de supermarktketen Aldi is de darmbacterie listeria aangetroffen. Het gaat om de voorverpakte gerookte regenboogforel van 125 gram in de smaken naturel, peper en knoflook. Ook dit product is afkomstig van de visverwerker Van Wijnen. Aldi verzoekt haar klanten om deze forel niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Het aankoopbedrag zal dan worden teruggegeven.

 

 

Aangifte tegen visverwerker Foppen

05-02-2016

Een aantal personen heeft aangifte gedaan tegen visverwerker Foppen uit Harderwijk.  Ze zijn als consument slachtoffer geworden van de salmonellabesmetting in 2012 en doen nu aangifte van lichamelijk letsel door schuld. Ze werden ruim drie jaar geleden ziek na het eten van gerookte zalm uit de fabriek van Foppen en hebben nog steeds lichamelijke klachten. Deze zes slachtoffers willen dat het Openbaar Ministerie alsnog onderzoek doet naar deze zaak. In 2013 zag het OM nog af van een strafrechtelijk onderzoek. Letselschade-expert Yme Drost, die de slachtoffers de afgelopen jaren bijstond, heeft nu alsnog aangifte gedaan namens zijn cliënten. Het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd.

Gezondheidsklachten

Voor Omroep Gelderland verklaart Yme Drost, dat het OM de aangifte heeft doorgestuurd naar de politie, wat betekent dat er nu heel serieus naar de zaak gekeken gaat worden. Dat is ook wel nodig omdat de slachtoffers nog altijd hinder ondervinden van het feit dat ze in 2012 die besmette zalf hebben gegeten. Er zijn mensen die er reumatische- en darmklachten aan hebben overgehouden. Chronische lichamelijke klachten die nog steeds hun leven beperken. Eén van hen is zelfs minder valide geworden en nu aangewezen op aangepast vervoer. Van de zes slachtoffers die aangifte doen heeft er één geen klachten meer, aldus Drost.

Strafzaak

Het gaat de slachtoffers niet om een schadevergoeding. Die worden wel via de verzekeraar van Foppen afgehandeld. Met de strafzaak willen zij antwoord krijgen op de schuldvraag. Of visverwerker Foppen schuldig is aan het letsel dat is ontstaan door de salmonellabesmetting. De aangifte wordt nu pas gedaan, stelt Yme Drost, omdat je eerst moet afwachten wat het effect van de besmetting bij mensen is. Dat is na een paar maanden nog niet duidelijk. Drost denkt dat er waarschijnlijk nog meer aangiften van slachtoffers zullen volgen, nu justitie deze stap heeft gezet.

Salmonellabesmetting

In Nederland brak in 2012 een salmonellabesmetting uit waarbij 23.000 mensen ziek werden en er tenminste vier mensen overleden. Dat gebeurde na het eten van besmette gerookte zalm. Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het ontstaan van deze besmetting wees in de richting van de visverwerker Foppen uit Harderwijk. De besmetting van de gerookte zalm vond plaats in de Griekse fabriek van Foppen. Hoe de salmonellabacterie daar terecht kwam is niet bekend. De Onderzoeksraad concludeerde toentertijd, dat er sprake was van een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden. Omroep Gelderland startte in 2014 een eigen  onderzoek naar de gebeurtenissen rond de Salmonella Thomson besmetting die in 2012 uitbrak. Meer informatie over deze  salmonellazaak kunt u ook vinden in ons eigen Salmonella-dossier. Bron: Omroep Gelderland

 

 

Minister dreigt Foppen met sluiting

03-10-2014

Visverwerker Foppen in Harderwijk kan zich geen enkele fout meer permitteren. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid donderdagavond gezegd tijdens een spoeddebat. In het debat stond de kwestie van de van het bedrijf afkomstige met salmonella besmette zalm (in 2013) centraal. Ruim 23.000 mensen werden ziek, waaronder enkele tientallen zeer ernstig. Tenminste 4 slachtoffers overleden aan de gevolgen van de besmetting.

Ook andere besmettingen

Uit een onderzoek van Omroep Gelderland kwam onlangs naar voren dat de visverwerker ook meerdere malen vis met ernstige listeria besmettingen op de markt bracht. Dit terwijl het bedrijf van die besmettingen wist. Ook bleek dat Foppen in het verleden meerdere malen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op de vingers is getikt. Volgens de minister kan nog één misstap van Foppen sluiting betekenen.

Voorstel verhoging boete

Ook gaf Schippers aan de maximale boete van 4.200 euro, die Foppen voor de salmonellabesmetting kreeg, fors te willen verhogen. Zij stelde Kamerleden voor de maximaal op te leggen boete te verhogen naar 81.000 euro.

Minister maakt zich zorgen

Eerder deze week maakte minister Schippers al kenbaar, dat ze zich zorgen maakt over de visverwerker uit Harderwijk. Uit haar antwoorden op Kamervragen bleek dat Foppen na de salmonellabesmetting in 2013 opnieuw meerdere malen is gewaarschuwd voor overtredingen. Het bedrijf zou, net als bij de salmonellabesmetting, wederom verkeerde etiketten hebben geplakt. De minister heeft besloten dat Foppen in ieder geval tot eind 2015 onder verscherpt toezicht blijft staan.

Drost doet aangifte bij justitie

Letselschade-expert Yme Drost maakte naar aanleiding van de nieuwe onthullingen rond Foppen bekend namens een aantal slachtoffers aangifte te gaan doen bij het Openbaar Ministerie. Drost die ruim 500 slachtoffers van de salmonellabesmetting bijstaat, verzocht het Openbaar Ministerie al eerder om een onderzoek. Het Openbaar Ministerie zag daar toentertijd onvoldoende aanleiding voor. Het milde oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid lijkt daar mede debet aan te zijn geweest, aldus Drost.

 

 

Zalmproducent eerder in fout met Listeria monocytogenes

23-08-2014

Listeria monocytogenes erg gevaarlijk Uit onderzoek van Omroep Gelderland, dat vandaag door de omroep werd gepubliceerd, blijkt dat de salmonellabesmetting van zalm in 2012 niet een op zichzelf staand incident was. Visfabrikant Foppen overtrad de hygiëneregels met enige regelmaat, zo blijkt uit documenten (pdf) waarop Omroep Gelderland middels de Wet Openbaarheid van Bestuur de hand wist te leggen. Aan Foppen werden in 2010, 2011 en 2012 meerdere boetes en waarschuwingen uitgedeeld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo bracht het Harderwijkse bedrijf in 2010 meerdere malen zalm op de markt die besmet was met de zeer gevaarlijke bacterie Listeria monocytogenes.

Met Listeria monocytogenes besmette zalm niet uit handel gehaald

Uit de documenten blijkt dat Foppen in 2010 meerdere malen heeft nagelaten van haar afkomstige, met de zeer gevaarlijke bacterie Listeria monocytogenes besmette, producten uit de handel te halen. Ook zijn die besmettingen niet gemeld bij de NVWA. Dat is wettelijk wel verplicht. Het bedrijf kreeg hiervoor een boete van slechts 2100 euro. Het ziektebeeld behorend bij een Listeria monocytogenes-infectie is volgens Drost zeer ernstig. “Naast bijvoorbeeld een longontsteking, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en hersenontsteking, kan een Listeria-infectie ook een miskraam of doodgeboren kind tot gevolg hebben. Ook gezonde mensen, met name jonge kinderen en ouderen, kunnen aan de besmetting overlijden”, aldus Drost.

Salmonellabesemtting in 2012 

Letselschade-expert Yme Drost, die Foppen namens ongeveer 550 slachtoffers van de salmonellabesmetting in 2012 aansprakelijk stelde, is verbijsterd over de lage boetes en de eerdere overtredingen van Foppen. Hij noemt de handelwijze van Foppen ‘ernstig verwijtbaar’. “Door dit soort lage boetes maak je het wel zeer aantrekkelijk om besmet voedsel niet uit de schappen te halen. De economische schade voor een bedrijf is immers vele malen groter”, zegt Drost. De salmonella-uitbraak in 2012 had grote gevolgen voor veel mensen en leidde tot grote onrust over de voedselveiligheid. Veel mensen werden ziek en een aantal overleed zelfs na het eten van met salmonella besmette zalm. Het duurde, na maning van de Voedsel en Warenautoriteit, nog vijf dagen voordat de producten van Foppen uit de handel werden gehaald.

Aangifte bij justitie

Drost gaat volgende week namens een aantal van zijn cliënten de kwestie wederom voorleggen aan het Openbaar Ministerie (OM). Drost: “In het licht van de vorige overtredingen vind ik een diepgravend onderzoek van justitie noodzakelijk. Op grond van de rapportage (pdf) van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ging ik in eerste instantie uit van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daar kan nu, blijkens het onderzoek van Omroep Gelderland, heel anders tegenaan gekeken worden. Het gaat hier om de gezondheid van mensen. De kwestie klemt te meer omdat gebleken is dat mensen aan met salmonella besmette zalm zijn overleden.” Het volledige dossier over de salmonellabesmetting in 2012 vindt u hier.

 

 

Geen goede publiekswaarschuwing bij Salmonella-zalm

18-12-2013

Geen goede publiekswaarschuwing bij Salmonella-zalm, dat concludeert Erik Moonen, projectleider van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in het onlangs verschenen blad Voedselveiligheid & Kwaliteit.

Door onduidelijke communicatie toch consumptie salmonellazalm

Voor de consument was door onduidelijke communicatie de boodschap tijdens de recall niet altijd helder en deze bereikte ook niet alle consumenten. Er was weliswaar overleg geweest tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en enkele grote retailers, maar omdat in bijna alle gevallen de zalm onder private label werd verkocht, kwamen ze niet tot een gezamenlijke communicatiestrategie, en ging iedereen op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen interpretatie communiceren. Mede als gevolg hiervan werd de besmette zalm in de koelkasten en vriezers thuis alsnog geconsumeerd. Een snelle en goede publiekswaarschuwing met informatie over de besmetting, de ernst en een heldere richtlijn voor de consument had dat moeten voorkomen. De middelen daarvoor, zoals klantgegevens, aan de hand waarvan zij kopers gericht konden waarschuwen, waren aanwezig, zo concludeert Moonen. Het volledig artikel kan worden nagelezen in Voedselveiligheid & Kwaliteit, VMT . 13 december 2013 . Nr 26

 

 

Onderzoeksraad Veiligheid rapporteert over salmonella-zalm

19-11-2013

Voedsel- en Warenautoriteit verzaakt in affaire Vandaag publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) haar rapport naar aanleiding van de uitbraak van een salmonellabesmetting in gerookte zalm in 2012. In het rapport met de naam ‘Salmonella in gerookte zalm’ is te lezen, dat de bron van de uitbraak is opgespoord, maar dat de beheersing van een dergelijke uitbraak in de toekomst beter moet. Noch de producent van de gerookte zalm, noch de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit was namelijk voldoende voorbereid op een voedselveiligheidsprobleem van deze omvang. Een van de conclusies van het rapport was, dat er te weinig afstemming was geweest tussen alle betrokken bedrijven en de verschillende overheidsinstanties. Hierdoor is, zowel bij de bedrijven als bij consumenten, verwarring ontstaan.

Vier overlijdensgevallen in verband gebracht met besmetting

Het overlijden van vier mensen is in verband gebracht met de onderzochte salmonellabesmetting. Eind 2012 waren er bij het RIVM 1200 geregistreerde ziektegevallen gemeld. Bij deze ziektegevallen was de besmetting bevestigd door laboratoriumonderzoek. Geschat wordt dat uiteindelijk zo’n 23.000 mensen minimaal enkele dagen ziek zijn geweest door het eten van de besmette zalm.  Meldingen besmetting door Zalm bij RIVM – Bron: OvV

Drost behartigt belangen slachtoffers

Drost Letselschade behartigt de belangen van ongeveer 550 salmonella-slachtoffers. Ook staat Drost verschillende nabestaanden van door de salmonellabesmetting overleden slachtoffers bij. Yme Drost, register-expert Personenschade en algemeen directeur van Drost Letselschade: “Gelukkig zijn de meeste schades inmiddels afgewikkeld. Met de verzekeraar ben ik echter nog steeds in onderhandeling over de afhandeling van ongeveer 30 grotere schadezaken. Ik ga er overigens vanuit dat de aansprakelijke verzekeraar ook in die zaken aan haar verplichtingen zal voldoen.”

Besmettingen opsporen en producten van de markt

Normaal gesproken heeft een besmetting met de salmonellabacterie relatief milde gevolgen. Maar er zijn ook gevaarlijker ziekteverwekkende bacteriën, die zich via voedsel kunnen verspreiden. Gedacht kan dan bijvoorbeeld worden aan de EHEC-bacterie. De Onderzoeksraad acht het daarom van belang dat besmettingen niet alleen snel worden opgespoord, maar dat de besmette producten vervolgens ook snel van de markt worden gehaald. Ook moet consumenten duidelijk worden gemaakt, wat zij moeten doen met al gekochte producten, die mogelijk besmet zijn.  Poreuze schaal – Bron: rapport OvV

Besmettingshaard: herbruikbare platen

Voor wat betreft de salmonellabesmetting in de gerookte zalm, bleek de haard van de bemetting te liggen in een productielijn in de Griekse vestiging van de firma Foppen Paling & Zalm uit Harderwijk. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat Foppen veel zorg besteedde aan de veiligheid van zijn voedselproducten.Toch had Foppen geen rekening gehouden met een mogelijke salmonellabesmetting. Reden hiervoor was dat een dergelijke besmetting nog niet eerder in de visbranche was geconstateerd. Bij de onderhavige besmetting bleek dat de salmonellabacterie zich had genesteld in de poreuze kern van herbruikbare platen. Op die platen werd de vis tijdens de productie over de lopende band verplaatst. Deze herbruikbare platen waren net voor de uitbraak in gebruik genomen vanuit een oogpunt van duurzaamheid. Voor die tijd gebruikte Foppen wegwerpschalen. Enige kritiek van de Onderzoeksraad krijgt de firma Foppen over de in eerste instantie te beperkte terugroepactie en de codificatie op de zalmverpakking. Maar in zijn algemeenheid oordeelt de Onderzoeksraad mild over de Harderwijkse visfabrikant.

Niet voorbereid op probleem voedselveiligheid van deze omvang

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft na de salmonella-uitbraak de bron van de besmetting opgespoord. Daarna bleek echter dat de overheid en de betrokken bedrijven niet goed voorbereid waren op een voedselveiligheidsprobleem van deze omvang. Er ontstond onzekerheid bij Foppen en bij betrokken supermarktketens door de wijze waarop de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) als nationale autoriteit communiceerde. Niet duidelijk was het wat er van de betrokken partijen werd verwacht.  Salmonella besmetting in vogelvlucht – Bron OvV

Terughalen besmette zalm duurde te lang

Natuurlijk is het de primaire verantwoordelijkheid van ieder voedsel producerend bedrijf om adequaat actie te nemen als er een probleem is met de voedselveiligheid. De NVWA had echter moeten ingrijpen toen een adequate actie en bestrijding van de problematiek uitbleef. Bij de salmonellabesmetting waren zoveel partijen en producten betrokken, dat de betrokken bedrijven geen overzicht hadden. De NVWA liet na in te grijpen toen het deze bedrijven niet lukte een gezamenlijk plan van aanpak te maken. Daar had echter wel een taak voor de NVWA gelegen. In plaats daarvan ging de aandacht van de NVWA hoofdzakelijk uit naar haar handhavende rol. Hierdoor heeft het terughalen van de besmette producten langer geduurd dan nodig en was het voor consumenten niet duidelijk, dat zij gevaar liepen en wat zij moesten doen. Als nationale autoriteit op het gebied van onder meer voedselveiligheid moet de NVWA krachtig kunnen optreden wanneer een uitbraak met bijvoorbeeld salmonella, of een ander voedselprobleem een grote omvang heeft.

Voedselverwerkende industrie moet lering trekken uit besmetting

De salmonella-uitbraak heeft geleerd, dat er een taak ligt voor de voedselverwerkende industrie voor wat betreft een betere voorbereiding op dit soort onverwachte en nieuwe risico’s. Deze industrie moet zich kritisch en alert opstellen ten aanzien van veranderende productieomstandigheden en signalen die kunnen wijzen op kwetsbaarheden in het productieproces. Daarnaast moeten deze bedrijven hun traceringssysteem verbeteren. Dan zijn zij namelijk ook voorbereid op een terugroep-actie, die zich uitstrekt over meerdere weken of maanden. De uitkomsten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen om een versterkte organisatie van de incidentenbestrijding van de voedselbedrijven.

Rapporten

Aanbevelingen

 

 

Blijvende schade gezondheid door salmonellazalm

02-10-2013

Onderzoeksraad komt binnenkort met rapport Ruim een jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door het bericht, dat er met salmonella besmette zalm in de winkels lag. De zalm, afkomstig van visfabrikant Foppen uit Harderwijk, werd uit de schappen gehaald. Dat voorkwam echter niet dat duizenden mensen ziek werden van het eten van de besmette salmonellazalm. Voor sommigen had het eten van de zalm grote gevolgen. Zij zijn tot de dag van vandaag niet hersteld van de besmetting. Sommige slachtoffers zullen ook niet meer herstellen; zij liepen blijvende gezondheidsschade op.

Letselschade door salmonellazalm

Drost Letselschade staat ruim 500 slachtoffers van de salmonellabesmetting bij in het verhalen van hun letselschade. Tot op heden keerde de verzekeraar aan slachtoffers, die zich bij Drost hebben gemeld voor het verhalen van hun schade, een totale schade van ruim 1 miljoen euro uit. Dat bedrag zal nog verder oplopen. Nog lang niet alle schades zijn namelijk afgewikkeld.

Salmonella is geen simpele voedselvergiftiging

Yme Drost: “De impact van de salmonellabesmetting is groot geweest, maar eigenlijk hoor je er nog maar weinig over. Dat verbaast mij enorm. De gevolgen zijn immers minstens zo groot als die van bijvoorbeeld een behoorlijke treinramp, zo niet groter. Terwijl je bij dergelijke incidenten tot in lengte van dagen hoort over de gevolgen, horen we hier nagenoeg niets meer over. Als we kijken naar de gezondheidsschade die door de salmonellabesmetting is ontstaan, dan is die schade aanzienlijk. Maar ook de schade voor de maatschappij is aanzienlijk geweest. Denk eens aan de enorme kosten van medische zorg, die door de besmetting zijn ontstaan. Ook voor de individuele slachtoffers is de schade soms heel groot. Ik sta bijvoorbeeld een slachtoffer bij, dat door de besmetting aan een been verlamd is geraakt. Ook zijn er slachtoffers die hun chemokuren niet af konden maken door de besmetting. Er zijn mensen overleden en er zijn slachtoffers die hun hele verdere leven te maken zullen hebben met een chronische reumatische aandoening. Een salmonellabesmetting kun je niet afdoen als een simpele voedselvergiftiging. Een besmetting met salmonella kan bijzonder ernstige gevolgen hebben.”

Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert rapport

Binnenkort presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) haar definitieve rapport betreffende de salmonellabesmetting. Het conceptrapport over de salmonella-uitbraak in 2012 is door de OvV op 10 september 2013 ter inzage gestuurd naar betrokken partijen. De inzagetermijn loopt tot en met 8 oktober 2013, zo meldt de OvV op haar website. Yme Drost: “Ik verwacht dat de Onderzoekraad in dat rapport met krachtige adviezen komt hoe in de toekomst een salmonellabesmetting, zoals die zich nu heeft voorgedaan, kan worden voorkomen.“

 

 

Overzicht salmonellazaken per provincie

05-12-2012

Hiernaast een overzicht van de tot op heden administratief bij Drost Letselschade verwerkte salmonellaclaims per provincie. Het aantal claims per provincie zal op deze pagina regelmatig worden bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. Het daadwerkelijke aantal per provincie zal afwijken van de werkelijkheid, omdat niet alle claims via Drost Letselschade lopen. Er zijn tot op heden bij Drost Letselschade precies 600 schades gemeld ten gevolge van de salmonellabesmetting, waaronder 6 overlijdens- schades. De overledenen komen uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant (2), Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. – Lijst (Adobe Acrobat Document, 38 kB) met salmonella besmette zalm. De lijst geeft een overzicht van de betreffende supermarktketens, merkproducten en streepjescodes. De in dit bericht opgenomen informatie is gebaseerd op melding van het betrokken bedrijf, Foppen Paling en Zalm te Harderwijk.  Bron: RIVM

 

 

Mogelijk zesde sterfgeval salmonellazalm

17-11-2012

Bij Drost Letselschade in Hengelo is deze week een nieuw sterfgeval door de salmonellazalm gemeld. Volgens letselschade-expert Yme Drost ging het om een ernstig zieke persoon die deze week is overleden en bij wie de behandeling met bepaalde medicatie stopgezet moest worden vanwege de ernstige gevolgen van de salmonellabesmetting. Drost: “In dit soort gevallen waarin mensen al ernstig ziek zijn, is niet altijd direct vast te stellen wat nu de directe doodsoorzaak is. Duidelijk lijkt dat door de salmonellabesmetting de persoon in ieder geval veel eerder is overleden.” Drost Letselschade heeft nu 6 vermeende overlijdensschades ten gevolge van de salmonellazalm in behandeling. Het gaat in alle gevallen om bejaarde mensen. Op dit moment heeft Drost Letselschade 564 schadeclaims in behandeling tegen de firma Foppen uit Harderwijk. Onder hen zijn een aantal bij wie door de salmonellabesmetting de chronische reumatische aandoening het Syndroom van Reiter, ook wel reactieve artritis genoemd, is vastgesteld.

 

 

Twee salmonellaslachtoffers hebben syndroom van Reiter

31-10-2012

De ernst en omvang van de salmonellabesmetting door zalm van vishandel Foppen uit Harderwijk lijkt zich verder uit te breiden. Inmiddels hebben zich meer dan 400 slachtoffers gemeld bij Drost Letselschade. Onder hen de nabestaanden van twee mensen die zijn overleden ten gevolge van de salmonellabesmetting. Ook zijn onder hen twee jonge mensen bij wie inmiddels het syndroom van Reiter is vastgesteld, aldus Yme Drost, algemeen directeur en letselschade-expert bij Drost Letselschade. Bij meerdere slachtoffers wordt de diagnose syndroom van Reiter serieus overwogen.

Syndroom van Reiter

Het syndroom van Reiter, ook wel reactieve artritis genoemd, is een zeldzame aandoening die ten gevolge van een salmonellabesmetting kan optreden. De kans dat veel slachtoffers van de salmonellabesmetting het syndroom van Reiter krijgen wordt door medici klein geacht. Vishandel Foppen meldde vandaag in de media dat zij inmiddels 250 claims heeft ontvangen en dat nog 900 slachtoffers een schadeformulier hebben opgevraagd. Yme Drost: “Slachtoffers die zich bij Drost Letselschade hebben gemeld hoeven zich niet ook nog eens bij Foppen te melden. Wij wikkelen de volledige claim van de slachtoffers rechtstreeks met de verzekeraar van Foppen af. Ook onze kosten voor verleende rechtsbijstand worden door de verzekeraar als onderdeel van de schade vergoed.”

 

 

Drost en Cunningham Lindsey maken afspraken over ‘zalm’

24-10-2012

Foppen Paling en Zalm heeft de afwikkeling van de schade ontstaan door de met salmonella besmette zalm overgedragen. Haar verzekeraar Chartis, in samenwerking met Claire│Claims en Regres B.V.  (onderdeel van Cunningham Lindsey Nederland B.V.), gaat de claims beoordelen. Drost Letselschade, met vestigingen in Groningen en Hengelo, behartigt de belangen van ruim 300 slachtoffers. Drost Letselschade had op haar site een speciaal schademeldingsformulier geplaatst om de verwerking van de vele claimmeldingen te bespoedigen. Gisteren hebben de directies van Drost Letselschade en Cunningham Lindsey Nederland een constructief gesprek met elkaar gehad, aldus algemeen directeur en letselschade-expert Yme Drost van Drost Letselschade. Drost: “We hebben met elkaar afgesproken dat we streven naar een spoedige afwikkeling daar waar het kan, met bijzondere aandacht voor specifieke en ernstige gevallen. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe slachtoffers aannemelijk kunnen maken dat ze daadwerkelijk ziek zijn geworden van de besmette zalm. Bij veel mensen is dat door een ontlasting- of bloedkweek inmiddels onomstotelijk komen vast te staan. Ook onze kosten om slachtoffers bij te staan zullen als onderdeel van de schade door de verzekeraar worden vergoed.” Afgesproken is dat elke zaak afzonderlijk zal worden beoordeeld en dat slachtoffers geen standaardvergoeding wordt aangeboden. Yme Drost: “Op deze wijze wordt recht gedaan aan alle slachtoffers. Ieder slachtoffer krijgt zijn of haar aantoonbare schade vergoed. Wij zullen er op toezien dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.” Drost geeft aan, gelet op de gesprekken die met Cunningham Lindsey hebben plaatsgevonden, er vertrouwen in te hebben dat 90% van de zaken snel kan worden afgewikkeld. Volgens Drost zullen zware zaken en zaken met een groot financieel belang meer tijd in beslag gaan nemen.

Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft via een persbericht aangekondigd onderzoek te doen naar visbedrijf Foppen uit Harderwijk. De raad wil onderzoeken hoe het bedrijf is omgegaan met het risico op de uitbraak van salmonella. Veel mensen zijn sinds eind juli ziek geworden, drie slachtoffers zijn overleden. Ook wordt gekeken hoe het bedrijf en de overheid hebben gereageerd op de salmonella-uitbraak. Het gaat de onderzoeksraad er om hoe er lessen uit het verloop van de uitbraak kunnen worden getrokken, niet om de vraag wie er schuldig of aansprakelijk is voor de besmetting. De komende weken begint de raad met het verzamelen van informatie.

 

 

Foppen: Schade salmonellazalm zal worden vergoed.

21-10-2012

HARDERWIJK (ANP) – Consumenten die ziek zijn geworden door met salmonella besmette gerookte zalm, krijgen een vergoeding. Dat meldde visfabrikant Foppen zondag aan het ANP. ,,Een vergoeding zal worden verleend aan consumenten van wie (aantoonbaar) vaststaat dat zij ziek zijn geworden als gevolg van de salmonellabesmetting van gerookte zalmproducten van Foppen”, zo meldt het bedrijf in een verklaring. Consumenten die voor een schadevergoeding in aanmerking denken te komen, moeten een aanvraagformulier invullen. Zeker 950 mensen in Nederland werden ziek na het eten van besmette gerookte zalm van Foppen. Het gaat om besmettingen met de Salmonella Thompson-bacterie. Drie mensen zouden zijn overleden ten gevolge van een infectie met de bacterie.

Elk geval zal afzonderlijk worden bekeken

,,Mensen moeten aannemelijk kunnen maken dat zij de zalm hebben gegeten”, aldus Martin de Haan, directeur personenschade van Cunningham Lindsey Nederland, het expertisebureau dat optreedt namens de verzekeraar van Foppen. ,,Het moet juridisch aantoonbaar zijn. Er zullen specifieke vragen worden gesteld om hierover voldoende duidelijkheid te krijgen.” Elk geval zal afzonderlijk worden bekeken. Over de hoogte van de vergoeding kon De Haan geen mededelingen doen. ,,We kijken wat juridisch gerechtvaardigd is in Nederland, qua materiële en immateriële schade. De concrete kosten, die de mensen hebben gemaakt, zijn belangrijk. Lestelschade-expert Yme Drost zal nog deze week in een gesprek met vertegenwoordigers van Cunningham Lindsey Nederland de uitgangspunten voor een goede schaderegeling voor zijn cliënten bespreken. Martin de Haan en Yme Drost sprake dat dit weekend met elkaar af.

 

 

Slachtoffers salmonellazalm gaan aangifte doen

21-10-2012

Yme Drost, Register-Expert personenschade bij Drost Letselschade, gaat maandag namens een aantal van zijn cliënten schriftelijk aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM) te Zutphen. Aan het OM zal gevraagd worden te onderzoeken in hoeverre visfabrikant Foppen zich schuldig heeft gemaakt aan het toebrengen van lichamelijk letsel door schuld, waarvan in een enkel geval de dood het gevolg is geweest.

Voedselveiligheid in het geding

Volgens Yme Drost is nadrukkelijk de voedselveiligheid in het geding geweest. Hij vindt het van algemeen belang dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt naar wat er nu precies fout is gegaan en of de salmonellabesmetting tijdig door Foppen is gemeld. “Hopelijk kunnen we uit dit ernstige incident lessen trekken voor de toekomst om herhaling daarvan te voorkomen”, aldus Drost. Bij Drost Letselschade hebben zich ook de nabestaanden gemeld van twee mensen die ten gevolge van de salmonellabesmetting zijn overleden. Drost: “Een aantal slachtoffers is letterlijk voor de dood weggehaald. Als ik dan hoor dat mensen met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht, dagen op de IC hebben gelegen, ten onrechte zijn geopereerd omdat men dacht aan een blindedarmontsteking, dan is hier wel het één en ander gebeurd.” Het rechtvaardigt in ieder geval dat er een gedegen justitieel onderzoek plaatsvindt, aldus Yme Drost.

Meer dan 200 slachtoffers salmonellazalm willen schadevergoeding

Het aantal slachtoffers van de met salmonella besmette zalm dat schadevergoeding wenst en zich bij Drost Letselschade heeft gemeld, is inmiddels de tweehonderd gepasseerd. Men kon zich nog bij Drost Letselschade melden voor een schadevergoeding via een speciaal daarvoor op de website van Drost geplaatst schademeldingsformulier. Het schademeldingsformulier is ontworpen om de enorme toestroom van schademeldingen snel en effectief te kunnen behandelen, aldus Drost. Deze week zal er nader overleg plaatsvinden tussen letselschade-expert Yme Drost en vertegenwoordigers van de verzekeraar van Foppen over de hoogte van de schadevergoedingen. Yme Drost heeft inmiddels via de verzekeraar de toezegging gekregen dat slachtoffers schadeloos zullen worden gesteld.

 

 

Verzekeraar vergoedt schade salmonellazalm

19-10-2012

In een gesprek met letselschadespecialist Yme Drost uit Hengelo heeft de vertegenwoordiger van de verzekeraar de toezegging gedaan dat de slachtoffers van de met salmonellabacterie besmette zalm schadeloos zullen worden gesteld. Drost staat ruim honderd slachtoffers bij in de behandeling van hun schadeclaim nadat zij met salmonella besmette zalm van fisbabrikant Foppen hadden gegeten.

Hoogte schadevergoeding nog niet bekend

Over de hoogte van de schadevergoedingen is nog niets bekend. Daarover zal de komende weken verder onderhandeld worden. Drost verwacht dat voor de meeste slachtoffers een snelle afwikkeling kan worden gerealiseerd. Onder de meldingen bevinden zich ook enkele “zware gevallen”, aldus Drost. De afwikkeling van die gecompliceerde zaken zal wat langer duren. Volgens de NOS heeft visfabrikant Foppen laten weten niets te weten van een schadevergoedingsregeling. Volgens Drost lijkt de communicatie tussen Foppen en haar verzekeraar niet optimaal. Hoe het ook allemaal is of zij “ik communiceer op dit moment alleen met het schaderegelingsbedrijf van de verzekeraar en niet met Foppen. Van het schaderegelingsbedrijf heb ik inmiddels zwart op wit dat er een schadevergoedingsregeling komt,” aldus Drost. Slachtoffers kunnen zich nog steeds bij Drost Letselschade melden voor juridische bijstand bij de afwikkeling van hun schadeclaim.

 

 

Sterke toestroom salmonellaslachtoffers

18-10-2012

Bij Drost Letselschade, met vestigingen in Hengelo en Groningen, hebben zich inmiddels 58 slachtoffers van de met salmonella besmette zalm van de firma Foppen gemeld. Volgens directeur en letselschade-expert Yme Drost van Drost Letselschade zitten daar hele schrijnende gevallen bij. Bijna alle slachtoffers, die zich bij Drost Letselschade hebben gemeld, hebben 3 tot 14 dagen, zwaar ziek, in een ziekenhuis gelegen. “Enkelen zijn letterlijk voor de dood weg gehaald”, aldus Yme Drost. Drost Letselschade vertegenwoordigt ook de nabestaanden van een slachtoffer dat ten gevolge van de salmonellabesmetting is overleden. Bij alle slachtoffers die door Drost Letselschade worden vertegenwoordigd is door laboratoriumonderzoek onomstotelijk vastgesteld dat de salmonellabacterie de oorzaak is van de vaak zeer ernstige klachten.

Snelle en adequate schadeafwikkeling

Drost wil snel met een vertegenwoordiger van de verzekeraar van de firma Foppen om de tafel om tot een snelle en adequate schadeafwikkeling te komen. In de meeste gevallen zal de schadevergoeding zich beperken tot maximaal een paar duizend euro, aldus Yme Drost. Hij verwacht wel dat er een paar flinke uitschieters naar boven bij zullen zitten. Drost: “In ieder geval zal ik bij de afwikkeling van de schade ook een voorbehoud willen laten opnemen voor het zeldzame geval dat later mocht blijken dat een slachtoffer een chronische ziekte aan de salmonellabesmetting overhoudt.”

 

 

“Aansprakelijkheid voor salmonellazalm staat vast”

16-10-2012

Veel slachtoffers van de met Salmonella besmette zalm hebben zich inmiddels gemeld bij Drost Letselschade. Veel van deze slachtoffers lagen drie tot acht dagen – zwaar ziek – in een ziekenhuis. Bij alle slachtoffers die zich bij Drost Letselschade hebben gemeld, is door laboratoriumonderzoek vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een salmonellabesmetting. Zeker 550 mensen in Nederland zijn ziek geworden door het eten van gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) denkt dat er veel meer slachtoffers zijn van de salmonellazalm. De met salmonella besmette zalm heeft volgens het RIVM tot op heden aan vermoedelijk drie mensen het leven gekost. Deze mensen waren alledrie boven de 75 jaar oud. Zeker tweehonderd mensen zijn met een opgelopen salmonellavergiftiging in het ziekenhuis opgenomen.

Zeldzame Salmonella Thompson bacterie

Alle zalmproducten die mogelijk besmet zijn met de zeldzame bacterie Salmonella Thompson zijn inmiddels uit de winkels gehaald. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn elf bedrijven beboet, omdat ze de met salmonella besmette zalm toch nog verkochten of hun afnemers niet goed informeerden. De elf bedrijven zijn slechts een klein deel van alle winkels en bedrijven die door de NVWA zijn bezocht. De meeste winkels en bedrijven gaven snel en adequaat gehoor aan de terughaalactie van de besmette zalm van visfabrikant Foppen, aldus de NVWA.

Elke dag melden zich nieuwe slachtoffers van de salmonellazalm

De afgelopen dagen hebben veel slachtoffers van de salmonellazalm contact opgenomen met Drost Letselschade. Volgens algemeen directeur en Register-Expert personenschade Yme Drost van Drost Letselschade melden zich nog elke dag nieuwe slachtoffers bij Drost Letselschade voor een schadevergoeding. Veel slachtoffers doen dat ook om daarmee een signaal af te geven dat men niet ongestraft besmet voedsel in de voedselketen kan brengen, aldus Yme Drost. Volgens Yme Drost staat de aansprakelijkheid van het visverwerkingsbedrijf Foppen inmiddels wel vast. “Gebleken is dat verontreiniging op één van de productielijnen van Foppen in Griekenland de oorzaak is van de salmonellabesmetting. De besmetting is veroorzaakt door een ontwerpfout van de zogeheten zalmschalen waarop de zalm in de fabriek lag”, aldus Yme Drost.

 

 

Salmonellazalm besmet zeker 550 Nederlanders

11-10-2012

Zeker 550 mensen in Nederland zijn ziek geworden door het eten van gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk. Dat zijn er 200 meer dan vorige week. Het aantal slachtoffers blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de besmetting door de salmonellazalm. De met salmonella besmette zalm heeft volgens het RIVM inmiddels twee mensen het leven gekost. Deze mensen waren beide boven de 80 jaar. Tweehonderd mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Waarschijnlijk meer slachtoffers Salmonellazalm

Het RIVM denkt dat meer mensen ten gevolge van de besmetting kunnen overlijden. Waarschijnlijk zijn ook veel meer mensen besmet. Het RIVM spreekt van een flinke uitbraak. Alle zalmproducten die besmet zijn met de zeldzame bacterie Salmonella Thompson zijn inmiddels uit de winkels gehaald. Het RIVM waarschuwt mensen er wel voor dat ze mogelijk nog besmette zalm in de vriezer of de koelkast hebben liggen. Mensen met een salmonellabesmetting krijgen over het algemeen last van koorts, diarree, overgeven, misselijkheid, buikkrampen en hoofdpijn. Niet iedereen die de besmette zalm heeft gegeten, wordt er ziek van.

Eerste slachtoffers salmonellazalm meldden zich

Deze week hebben meerdere slachtoffers van de salmonellazalm contact opgenomen met Drost Letselschade. Onder de slachtoffers zijn twee hele jonge kinderen, die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Laboratoriumonderzoek wees uit dat ze met de salmonellabacterie besmet waren. De slachtoffers kochten de zalm bij Albert Heijn. Algemeen directeur en Register-Expert personenschade Yme Drost van Drost Letselschade weet als geen ander wat een salmonellabesmetting kan betekenen: “Ik hield er als dienstplichtig militair, na het tijdens een oefening te velde eten van met salmonella besmette kip, een zeldzame reumatische aandoening aan over”.

Ook slachtoffer Salmonellazalm?

Bent u ook ziek geworden van met Salmonella besmette zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk? Neem dan vrijblijvend contact op voor een bespreking van de mogelijkheden. Drost regelt uw schade! En dat is wel zo prettig, want dat u ziek bent geworden door het eten van met Salmonella besmette zalm is al vervelend genoeg!