Listeria monocytogenes erg gevaarlijk
Uit onderzoek van Omroep Gelderland, dat vandaag door de omroep werd gepubliceerd, blijkt dat de salmonellabesmetting van zalm in 2012 niet een op zichzelf staand incident was. Visfabrikant Foppen overtrad de hygiëneregels met enige regelmaat, zo blijkt uit documenten (pdf) waarop Omroep Gelderland middels de Wet Openbaarheid van Bestuur de hand wist te leggen. Aan Foppen werden in 2010, 2011 en 2012 meerdere boetes en waarschuwingen uitgedeeld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo bracht het Harderwijkse bedrijf in 2010 meerdere malen zalm op de markt die besmet was met de zeer gevaarlijke bacterie Listeria monocytogenes.

Met Listeria monocytogenes besmette zalm niet uit handel gehaald

Uit de documenten blijkt dat Foppen in 2010 meerdere malen heeft nagelaten van haar afkomstige, met de zeer gevaarlijke bacterie Listeria monocytogenes besmette, producten uit de handel te halen. Ook zijn die besmettingen niet gemeld bij de NVWA. Dat is wettelijk wel verplicht. Het bedrijf kreeg hiervoor een boete van slechts 2100 euro.

Het ziektebeeld behorend bij een Listeria monocytogenes-infectie is volgens Drost zeer ernstig. “Naast bijvoorbeeld een longontsteking, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en hersenontsteking, kan een Listeria-infectie ook een miskraam of doodgeboren kind tot gevolg hebben. Ook gezonde mensen, met name jonge kinderen en ouderen, kunnen aan de besmetting overlijden”, aldus Drost.

salmonella besmetting zalmSalmonellabesemtting in 2012 

Letselschade-expert Yme Drost, die Foppen namens ongeveer 550 slachtoffers van de salmonellabesmetting in 2012 aansprakelijk stelde, is verbijsterd over de lage boetes en de eerdere overtredingen van Foppen. Hij noemt de handelwijze van Foppen ‘ernstig verwijtbaar’. “Door dit soort lage boetes maak je het wel zeer aantrekkelijk om besmet voedsel niet uit de schappen te halen. De economische schade voor een bedrijf is immers vele malen groter”, zegt Drost.

De salmonella-uitbraak in 2012 had grote gevolgen voor veel mensen en leidde tot grote onrust over de voedselveiligheid. Veel mensen werden ziek en een aantal overleed zelfs na het eten van met salmonella besmette zalm. Het duurde, na maning van de Voedsel en Warenautoriteit, nog vijf dagen voordat de producten van Foppen uit de handel werden gehaald.

Aangifte bij justitie

Drost gaat volgende week namens een aantal van zijn cliënten de kwestie wederom voorleggen aan het Openbaar Ministerie (OM). Drost: “In het licht van de vorige overtredingen vind ik een diepgravend onderzoek van justitie noodzakelijk. Op grond van de rapportage (pdf) van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ging ik in eerste instantie uit van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daar kan nu, blijkens het onderzoek van Omroep Gelderland, heel anders tegenaan gekeken worden. Het gaat hier om de gezondheid van mensen. De kwestie klemt te meer omdat gebleken is dat mensen aan met salmonella besmette zalm zijn overleden.”

Het volledige dossier over de salmonellabesmetting in 2012 vindt u hier.