Een miskraam is het spontaan afbreken van een zwangerschap. Sommige medici gebruiken ook wel de term ‘spontane abortus’. Echter, omdat deze bij velen een negatieve bijklank heeft, wordt de term ‘spontane abortus’ nauwelijks gebruikt. Dit komt ook doordat we het woord abortus voornamelijk gebruiken voor de gewenste afbreuk van een zwangerschap. 

miskraam

Meestal is er geen duidelijke reden voor een miskraam aan te wijzen. Soms is een miskraam echter het gevolg van een verkeersongeval, ongeval op het werk, of medische fout. Is een ander verantwoordelijk voor dat ongeval of die medische fout? Dan hebt u recht op vergoeding van de schade die door de miskraam is ontstaan. Raadpleeg bij medische klachten altijd een arts. De arts zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is.

Psychologisch effect miskraam

Lichamelijk zijn de meeste vrouwen na een miskraam zo weer de oude. Echter, psychisch wordt het verliezen van een kind over het algemeen enorm zwaar bevonden. Het psychisch herstel van een miskraam kan dan ook wel enige tijd vergen. De ene vrouw is de ander niet en dus kan over de periode van herstel weinig gezegd worden. Sommige vrouwen kunnen na een relatief korte periode weer voor de volle 100 procent verder met hun leven. Andere vrouwen daarentegen hebben veel langere tijd nodig om volledig te herstellen. Het verlies van een kind door een miskraam heeft in alle gevallen tijd nodig. En vergeten zal ze het nooit.

miskraamLetselschadevergoeding miskraam

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval of een medische fout waardoor u een miskraam heeft gehad? En is een ander voor dat ongeval of die medische fout aansprakelijk? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Hoewel het fysieke herstel meestal niet lang op zich laat wachten, zijn de psychologische gevolgen wel vaak langdurig. Uw werk en sociale contacten lijden onder wat u is overkomen en u hebt verdriet. U hebt niet alleen te maken met het gemis van uw kind, maar bijvoorbeeld ook met loonschade.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op